Uvjeti i odredbe od 01.05.2024.

OPĆI UVJETI UGOVORA

I. Uvodne odredbe:

1. Dokument Opći uvjeti ugovora („OUU”), koji uključuje dodatne uvjete opisane u prilogu koji se odnosi na smještajne kapacitete određenih zemalja, te Posebni uvjeti i Dopunski uvjeti ugovora koji je prihvaćen, naručen od strane Partnera ili Dodatni uvjeti ugovora koji se inače odnose na ugovor Partnera sve skupa sa Medijskom ponudom čine ugovor („Ugovor”) koji je sklopljen između Szallas.hu Zrt. (“Pružatelj usluga”) i Partnera i koji se odnosi na usluge („Usluge”) koje Pružatelj usluga pruža Partneru. Različiti dodatni uvjeti koji se odnose na smještajne kapacitete različitih zemalja I oni se nalaze u prilogu OUU-a.

2. Usluge uključuju (i) Osnovnu uslugu i (ii) Ostale usluge koje koristi Partner.

3. Ostale usluge (i) uključuju usluge oglašavanja koje su pružene temeljem oglasa naručenih od strane Partnera (temeljem Ponude za oglašavanje u medijima) (definirano pod točkom II., pojedinosti pod točkom 7) za koje Partner plaća naknadu navedenu u Ponudi za oglašavanje u medijima i (ii) usluge koje su utvrđene u Dopuni uvjeta ugovora („Dopuna uvjeta”) (definirano pod točkom II, pojedinosti pod točkom8) a prihvaćene od strane Partnera, te popusti koji ne znače u svakom slučaju obvezu plaćanja od strane Partnera. O korištenju Ostalih usluga općenito, ali ne u svakom slučaju, odlučuje Partner.


II. Definiranje pojmova:

Pojmovima koji su navedeni pod ovom točkom mogu pripadati dodatni uvjeti u prilogu.

Ovdje navedeni pojmovi u OUU imaju sljedeće značenje:  

Administrativno sučelje

online, softverski pristup namijenjen za Partnera na sučelju Platforme u svrhu korištenja Usluga. Zahvaljujući ovom pristupu Partner ima mogućnost pogledati i postaviti relevantne informacije u vezi svoje Ponude i Objavljivanja ponude. Pružatelj usluga . Preko Administrativnog sučelja dostavlja Partneru podatke u vezi sa Rezervacijama i obračunom između strana.

Ponuda

Ponuda koju daje Partner za pojedine dijelove određenog smještaja (npr. sobe, ostale prostorije) isa njima povezane usluge ili ponudu koja se odnosi na uslugu koja je formiratan povezivanjem detalja smještaja povezanih usluga temeljem kojih Partner  koristi Usluge.

Osnovna usluga

Usluga Online Platform-a

Identičnost cijena i
kapaciteta

Sukladno uvjetima navedenim u 37. a) stavci ugovora

Opći uvjeti ugovora (OUU)

Opći uvjeti ugovora, koji općenito reguliraju uvjete ugovora između Pružatelj usluga i njegovih Partnera. Valjana verzija Općih uvjeta dostupna je na internet stranicama 

Povjerljive informacije

Sukladno s uvjetima navedenima u 69. stavci ugovora

Ostale platforme

sve online platforme osim Platforme na kojima se može pojaviti Ponuda Partnera u vezi sa Uslugom (npr. Google oglasi, Facebook oglasi, sučelja Affiliate partnera, Agregator stranice, oglasi sa real-time licitiranjem).

Ostale usluge

sve ostale povezane usluge koje Pružatelj usluga pruža Partneru, a koje ne spadaju u Osnovne usluge.

Posebni uvjeti

Uvjeti koji su ili (i) postavljeni na Administrativnom sučelju ili (ii) na drugi način dogovoreni (npr. naručivanjem putem e-mail-a) prema Ostalim uslugama, koji reguliraju posebne elemente Ugovora između Pružatelja usluga i Partnera (npr. podaci o Partneru, razine provizija, Ostale usluge koje koristi Partner itd.).

Priznanja

sva priznanja koja su dodijeljena od strane Pružatelja usluga. temeljem kriterija koji su definirani od strane Pružatelja usluga

Korisnik

posjetitelj Platforme koji se ne smatra Gostom.

Sadržaji za Korisnike

zapisi, mišljenja, komentari i recenzije Korisnika u vezi sa Ponudom Partnera i uslugama na Platformi Szallas.hu ili na nekim drugim platformama.

Rezervacija

postupak opisan pod točkom VII. temeljem kojeg Partner i Gost sklapaju ugovor.

Jednakost valute forinta

Sukladno sa uvjetima navedenim pod 37. b) stavkom ugovora

Zamjenska usluga

usluga iste ili više kvalitete od izvorne usluge navedene u rezervaciji koju Partner pruža Gostu u slučaju da Partner nije u mogućnosti pružiti izvornu uslugu prema odredbama OUU-a.

Provizija

iznos koji Partner treba platiti Pružatelju usluga za pružanje Usluge online platforme. Aktualna stopa Provizije  određuje se prema dodatnim uvjetima koje se odnose na zemlje u kojima se nalazi smještaj.

Dopuna uvjeta ugovora ili DUU

Uvjeti svih onih Ostalih usluga Pružatelja usluga, koje ne spadaju u usluge oglašavanja temeljem Ponude za oglašavanje u medijima. Svevremena valjana Dopuna uvjeta ugovora dostupna je na internet stranicama 

Konverzija

omjer posjetitelja naznačenih na Platformi. ili podstranice Ponude i Rezervacija.

Ponude za oglašavanje putem medija

Uvjeti prikaza usluga oglašavanja od strane Pružatelja usluga zahvaljujući kojima Partner ima mogućnost povećati broj gostiju. 

Usluga online platforme 

osiguranje pristupa Partnera Sustavu i na taj način Ponude za smještaj i povezane usluge koje nudi Partner pojavljuju i budu dostupne na Platformi ili dijelu Platforme u skladu s relevantnim odredbama Ugovora kako bi Korisnici mogli izvršiti Rezervaciju i na ovakav način se sklapa ugovor između Partnera i Korisnika.

Uvjet pariteta

obveze prema točki 37.

Partner

Osoba koja ima pravo na privremeno iznajmljivanje smještaja u skladu sa zakonom i relevantnim propisima i evidencijama, a koja sklapa Ugovor o korištenju usluga u vezi smještajnih kapaciteta kojim upravlja.

Građanski zakonik

Zakon br. V. iz 2013. godine o Građanskom Zakoniku Mađarske.

Rangiranje

sustav kriterija koji određuje ili utječe na redoslijed rezultata ponuda partnera na Platformi 

Standardna cijena

cijene navedene u stavci Tipovi soba na Administrativnom sučelju.

Platforma 

online sučelje kojim upravlja Pružatelj usluga zajedno s pripadajućim softverskim rješenjima i bazama podataka, na kojima i uz pomoć kojih Pružatelj usluga ima pravo pružati uslugu samostalno ili na temelju ugovora.

Intelektualno vlasništvo 

sadržaj koji se pojavljuje na Platformi (uključujući dizajn, izgled, grafiku i druge vizualne elemente, korištene materijale, softver i druga rješenja, ideje i njihovu implementaciju), osim (i) sadržaja unijetih od strane Partnera; (ii) Korisničke sadržaje; te (iii) zaštitne znakove i ostale sadržaje drugih osoba prikazane na Platformi 

Pružatelj usluga

pravna osoba koja upravlja Platformom čiji su važeći podaci navedeni pod točkom XIX.

Ugovor

cijelokupan ugovor između Pružatelja usluga i Partnera u vezi s Uslugama

Usluge

Osnovne usluge i Ostale usluge

Sustav Real Time rezervacija

Sustav u kojemu se rezervacije prihvaćaju u stvarnom vremenu

Gost

Osoba koja sklapa ugovor na Platformi za korištenje usluga Partnera, a također i osoba koja u stvarnosti plaća usluge Partnera.

Rezervacije na upit

Rezervacijski sustav koji se temelji na upitu za rezervaciju

Zatvorene grupe korisnika

skupina osoba koja je definirana prema određenom kriteriju ili sustavu kriterija, gdje je platforma (sučelje) za pristup usluga lozinkom zaštićena, a članstvo se temelji na dobrovoljnoj odluci i aktivnom djelovanju korisnika.


III. Registracija i sklapanje ugovora

4. Sklapanje Ugovora između Pružatelja usluga i Partnera u vezi s Osnovnim uslugama smatra se realiziranim kada se Partner registrira na Platformi za registraciju partnera i prilikom registracije prihvati Opće uvjete ugovora te sve one Dopune uvjeta ugovora koje je obvezno prihvatiti (ukoliko ti uvjeti postoje). Pružatelj usluga ima pravo u svojoj nadležnosti, bez obveze navođenja razloga, odlučiti da ne prihvati registraciju određene fizičke ili pravne osobe, te ugovor u skladu s ovim Općim uvjetima neće biti zaključen  između te osobe i Pružatelja usluga.

5. Osim podataka koje traži Pružatelj usluga tijekom registracije, Partner treba registrirati sve smještajne jedinice kojima upravlja i koji su namijenjene za objavljivanje u sustavu za online rezervaciju Pružatelja usluga.

6. Tijekom registracije Partner treba kreirati tajnu lozinku koja mu omogućuje pristup Administrativnom sučelju.

7. Osim Usluge online platforme – u okviru uobičajenog prikaza Ponude - mogu se naručiti i drugi oglasni prostori i opcije za promicanje Rezervacija putem opcije navedene u Ponudi za oglašavanje putem medija. S obzirom na to, kada OUU, narudžba ili pripadajući dokumenti imenuju određenu Ponudu, Ponudu treba prepoznati kao pojam oglašavanja u slučaju, ako je Ponuda prikazana temeljem posebne narudžbe prema Ponudi o oglašavanju putem medija. U pogledu Ostalih usluga (oglašavanja) iz Ponude o oglašavanju putem medija, ugovor između Partnera i Pružatelja usluga sklapa se na način da Partner naručuje uslugu oglašavanja od Pružatelja usluga putem e-mail-a ili na način koji je utvrđen u Ponudi o oglašavanju putem medija.

8. U pogledu Ostalih usluga utvrđenih u DUU, ugovor se sklapa u skladu s odredbama odgovarajućih Dopuna uvjeta ugovora. Ukoliko DUU navodi da se određeni uvjeti odnose na Partnera, isti će postati dio Partnerskog ugovora bez ikakvih daljnjih radnji od strane Partnera. Ukoliko DUU određuje da Partner mora prihvatiti iste kako bi se ti uvjeti odnosili na njega, DUU će postati dio Partnerskog ugovora samo ako ga Partner prihvati na Administrativnom sučelju ili na bilo koji drugi način koji je utvrđen u DUU.

9. Ugovor (i svi njegovi elementi) se sklapa(ju) online i Pružatelj usluga ne pohranjuje iste u pisanom obliku, niti ih dostavlja poštanskim putem.

10. Partner prihvaća i potvrđuje da u pogledu pružanja Usluga mora aktivno provoditi radnje navedene u OUU ili DUU. Partner se obvezuje da će kontinuirano pratiti obavještenja Pružatelja usluga

11. Pružatelj usluga. ima pravo sklopiti ugovor s drugim osobama koji obavljaju istu djelatnost kao Partner ili sklopiti ugovor vezano za iste ili slične usluge koje obavlja Partner.


IV. Administrativno sučelje

12. Određeni Posebni uvjeti Partnerskog ugovora mogu se postaviti na Administrativnom sučelju ili će se tamo prikazati na temelju primjenjivih uvjeta. Na Administrativnom sučelju Partner može unijeti i postaviti parametre njegove Ponude u vezi smještajnog objekta i pripadajućih usluga.

13. Vezano za svoj Ugovor, na Administrativnom sučelju, ni na bilo koji drugi način Partner ne smije objaviti nikakve podatke, informacije i kontakte (broj telefona, e-mail adresa, internet adresa, poveznice, kontakt na društvenim mrežama, facebook/twitter adresu itd.) koji će biti vidljivi Korisnicima ili bi Korisnicima omogućili izravno kontaktiranje Partnera. Partner ne smije na bilo koji način poticati Gosta ili Korisnika na izravno stupanje u kontakt s njim. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljno kršenje ugovora.

14. Partner je obvezan da tijekom svojih aktivnosti, posebice u pogledu unosa podataka i svih aktivnosti koje se mogu obavljati na Administrativnom sučelju, postupa u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, s posebnom pažnjom na poštivanje osobnih i autorskih prava te propisa o zaštiti potrošača.

15. Isključiva je odgovornost Partnera s osobitom pažnjom čuvati svoju korisničku lozinku koju koristi za pristup Administrativnom sučelju i učiniti sve kako bi spriječio da ista postane poznata neovlaštenim osobama. Partner je također odgovoran osigurati da lozinka postane poznata samo ovlaštenim osobama koji postupaju u ime i u korist Partnera. Partner je odgovoran za sve eventualne štete nastale nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

16. Pružatelj usluga  preuzima odgovornost da će sa osobitom pažnjom osigurati da neovlaštena treća lica ne mogu mijenjati sadržaj javnih podataka učitanih od strane Partnera.


V. Usluga online platforme

17. U okviru Usluge online platforme Pružatelj usluge omogućuje Partneru da Ponuda Partnera koja je učitana kroz Administrativno sučelje  bude prikazana, pretraživa i pogodna za rezerviranje Korisnicima, te da na temelju Rezervacije prema točki VII. bude zaključen ugovor između Partnera i Gosta. Pružatelj usluga ni po kojoj osnovi ne predstavlja predmet ugovora ili pravnog odnosa između Gosta i Partnera. Partner plaća proviziju Pružatelju usluga za Uslugu online platforme (vidi: Točka X).

18. U pogledu Usluge online platforme, na temelju članka 6:293 – 6:301 Građanskog Zakonika između Partnera i Pružatelja usluga uspostavlja se stalni posrednički pravni odnos temeljem kojeg se (i) Pružatelj usluga, djelujući samostalno, obvezuje posredovati u sklapanju ugovora između Partnera i trećih strana (Korisnika) i sklapanju istih u ime Partnera, te je temeljem članka 6:129. Građanskog Zakonika, kao posrednik, obvezan preuzeti Ugovorni iznos od Gosta i proslijediti isti prema Partneru, a Partner je obvezan platiti Provizije i naknade navedene u Ugovoru. Ugovor se ne kvalificira kao potrošački ugovor jer niti jedna strana se ne smatra potrošačem. Temeljem članka 6. stavke (4) točke b) Zakona br. CCXXXVII iz 2013.g. o kreditnim ustanovama i financijskim poduzećima, djelatnost Pružatelja usluga se ne kvalificira kao usluga plaćanja, budući da je Pružatelj usluga neovisni trgovački posrednik koji djeluje isključivo u ime Partnera, koji također ima pravo sklopiti ugovor između Partnera i Korisnika (Gosta)..

19. Partner je suglasan i prihvaća da Pružatelj usluga ima pravo po vlastitom nahođenju - uz prethodnu obavijest Partnera prema odredbama ovih uvjeta – formirati sustav uvjeta koji određuje redoslijed pogodaka Ponuda Platforme odnosno ponude drugih partnera ili utječe na redoslijed istih ("Rangiranje"). Sustav rangiranja ovisi o nizu čimbenika koji uključuju, ali nisu ograničeni na: iznos Provizije koju plaća Partner, omjer posjetitelja podstranice smještaja naznačenih na Platformi i Rezervacija u odnosu na iste (“Konverzija”), broj Rezervacija, udio otkaza, recenzija gostiju (ocjena), broj i vrsta pritužbi gostiju, te ocjena partnerove discipline plaćanja. Isticanje gore navedenih ključnih parametara u usporedbi s ostalim potencijalnim parametrima opravdano je njihovim profesionalnim prioritetom. Partner s većim brojem konverzija, razinom provizije, brojem rezervacija, recenzija gostiju (ocjena), kvalitetom korisničke usluge i disciplinom plaćanja odnosno manjim udjelom otkaza i brojem pritužbi gostiju može zauzeti istaknutije mjesto u Rangiranju. Partner na administracijskom sučelju može postaviti tip i visinu provizije (ukoliko postoji mogućnost postavke različitih visina provizije). Partner, uzimajući u obzir i ostale čimbenike, ovisno o postavljenom tipu i visini provizije može ostvariti povoljnije mjesto na listi ponuđenih smještaja. Visina provizije je glavni faktor koji određuje poziciju na listi ponuđenih smještaja, što znači da postavljena visina provizije uvelike utječe na poziciju smještaja. Bez obzira na to, ponuda smještaja će se i dalje prikazivati samo u relevantnim pretraživanjima. Sustav uvjeta temelji se na unaprijed definiranim kriterijima koji se jednako primjenjuju na sve Partnere prema definiranim kriterijima i djeluje automatizirano.

20. Partner može pratiti aktualni razvoj svakog čimbenika putem Administrativnog sučelja. S obzirom na gore navedeno, Partner nema pravo prigovora, niti podnošenja ili potvrde zahtjeva u vezi Rangiranja i redoslijeda koji se temelji na rangiranju, niti u vezi određenih čimbenika na kojima se rangiranje temelji. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih radnji kojima se, suprotno gore navedenom, želi utjecati na redoslijed pogodaka putem umjetnih ili manipulativnih sredstava, ili zaobilaženjem odredbi OUU. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljno kršenje ugovora.

21. Partner izričito daje ovlaštenje Pružatelja usluga da radi povećanja broja rezervacija, prema vlastitom nahođenju koristi parametre Ponude koje je Partner unio kroz Administrativno sučelje (uključujući bilo koju fotografiju, ilustraciju, podatke i informacije, te zakonom zaštićene znakove, ilustracije, fotografije i slikovne materijale) u dijelu i trajanju i na način određen od strane Pružatelja usluga. u svrhu objavljivanja i promoviranja prema javnosti u online i offline obliku. U slučaju objavljivanja istih na drugim platformama moraju se primijeniti i propisi Ostalih platformi.

22. Pružatelj usluga. ima pravo, ali nije obvezan objaviti Ponudu na stranom jeziku. Ukoliko je Pružatelj usluga pripremio opis smještaja na stranom jeziku, Partner ima mogućnost izbora hoće li na Administrativnom sučelju objaviti vlastiti opis smještaja ili opis koji je sastavljen od strane Pružatelja usluga Pružatelj usluga. ima pravo sastaviti prezentaciju na stranom jeziku koja sadrži samo relevantne elemente Ponude. Strani jezik može biti prije svega mađarski, engleski, njemački, slovački, poljski, hrvatski i rumunjski.. Prijevod na drugi jezik ne mijenja pravila koja uređuju ovaj ugovor. Izgled sučelja ne ovisi o jeziku na kojem Partner koristi Administrativno sučelje.

23. Pružatelj usluga ima pravo organizirati "Nagradnu igru" ili "Akciju" u vezi sa svojom Uslugom. U tom slučaju, Pružatelj usluga. i Partner sklapaju poseban ili dodatni ugovor.

24. Partner je suglasan da Pružatelj usluga ima pravo, prema vlastitom nahođenju, kreirati Priznanja (npr.: logo za odličan smještaj, priznanje za smještaj godine), koja se u skladu sa kriterijima utvrđenim od strane Szallas.hu Zrt. mogu dodijeliti Partneru ili drugim partnerima Pružatelja usluga. Partner može koristiti Priznanje u vremenskom trajanju određenom od strane Pružatelja usluga. Ako se drugačije ne opozove, pravo na korištenje Priznanja automatski prestaje važiti nakon raskida Ugovora. U tom slučaju, Partner više nigdje ne smije koristiti ili prikazivati određeno Priznanje.

25. Partner se obvezuje da će biti dostupan putem - telefona ili e-mail-a - koje je dao Pružatelju usluge u svrhu konzultacije, održavanja kontakta ili provjere kvalitete. Partner se obvezuje da će prilikom kontaktiranja od strane Pružatelja usluga koristiti relevantne informacije. Osim ako drugačije nije navedeno u OUU, Partner je obvezan pružiti podatke najkasnije u roku od 7 dana od dana kada ga je Pružatelj usluge kontaktirao. Ponovljeno nepoštivanje gore navedenih pravila u vezi održavanja kontakta i pružanja podataka predstavljaju ozbiljnu povredu ugovora.

26. Pružatelj usluga ima pravo slati promotivne i promidžbene materijale o proizvodima ili uslugama svojih Partnera ili drugih partnera (treće strane) na e-mail adresu koju je zadao Partner.

27. Partner je obvezan obavijestiti Pružatelja usluga. o svim problemima ili okolnostima koje eventualno nastanu iz razloga i sfere Partnera, ili koje privremeno ili trajno imaju negativan utjecaj ili isključuju usluge pružane Gostima, suradnju i komunikaciju sa Szallas.hu Zrt., ili korištenje Platforme ili Administrativnog sučelja (npr.: obnova, održavanje, kvar, nedostupnost smještaja ili usluge iz bilo kojeg razloga, nezadovoljavajuća internet veza, promjena e-mail adrese ili telefonskog broja, itd.). Sve štete koje nastanu zbog neprijave istih snosi Partner.

28. Partneru je zabranjeno koristiti bilo koji sustav ili rješenje koje ima za cilj i omogućuje zastoj poslužitelja (servera) koji služe za funkcioniranje Usluga, Platforme. i Administrativnog sučelja, ili koji ugrožavaju namjensku uporabu Platforme 

29. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg intelektualnog proizvoda i/ili bilo kojeg elementa usluge na platformi Szallas.hu Zrt. prema vlastitom nahođenju.

30. Prema odredbama Zakona br. CVIII iz 2001.g. o uslugama elektronske trgovine, upravljanje određenim dijelovima Platforme smatra se posredničkom uslugom (npr. sadržaj Profila koji kreiraju Korisnici). Partner prihvata da na temelju Uvjeta upotrebe Platforme i Pravila privatnosti Korisnici imaju pravo koristiti Platformu Partner izjavljuje da poznaje i poštuje odredbe Uvjeta upotrebe i Pravila privatnosti Platforme (dostupne na Internetu), te da stalno prati njihove promjene.

31. Partner je suglasan da Korisnik i/ili Gost (i) imaju pravo upoznati Ponude, zatražiti dodatne informacije o ponudama (ii), podijeliti Ponude i informacije s drugim osobama na stranicama društvenih mreža Facebook i Twitter ili poslati iste putem e-mail-a, te putem bilo kojeg drugog komunikacijskog kanala (iii) komentirati, pisati mišljenje ili recenziju u vezi s Ponudom Partnera i/ili uslugama koje Gost koristi ("Korisnički sadržaji"), odnosno (iv) ima pravo pokrenuti trenutne Rezervacije na temelju Ponude u obimu naznačenog slobodnog kapaciteta (datum i mjesto).


VI. Ponuda Partnera

32. Informacije, podatke i fotografije vezane za Ponudu unosi sâm Partner putem Administrativnog sučelja. Prilikom registacije smještaja Partner je obvezan koristiti korišteno, registrirano i poznato ime brenda (npr. Hilton Zagreb) pri davanju naziva smještajnog objekta. U ostalim slučajevima, potrebno je nastojati zadovoljiti osnovne formalne uvjete: 1. naziv smještaja + 2. vrsta smještaja + 3. mjesto smještaja (npr. „ Ana Apartmani Zagreb”).

33. Partner se obvezuje dati stvarne i istinite podatke tijekom unosa i upisa podataka. Partner izjavljuje da su podaci, informacije, tekst, slike, videozapisi ili drugo intelektualno vlasništvo i njihovi dijelovi u vezi s Uslugom dostavljeni ili preneseni u njeg(n)ovom interesu kroz Administrativno sučelje točni, potpuni, istiniti i ovlašteni za prijenos. Partner se obvezuje pružiti sve podatke i informacije koji su obvezni na temelju relevantnih zakonskih propisa ili propisa službenih tijela ili koji su u vezi s Uslugom relevantni za Korisnike ili Pružatelja usluga Partner se obvezuje dati bruto cijene (neto cijena + PDV). Sve dok Partner ne postavi druge cijene na Administrativnom sučelju Pružatelj usluga. ima pravo prikazati standardne cijene Partnera na Administrativnom sučelju. Sve dok Partner ne promijeni cijenu na Administrativnom sučelju, Korisnici će moći rezervirati ponudu Partnera po standardnim cijenama za 365 dana unaprijed računajući od dana kada Korisnik otvori određenu Ponudu.

34. Pružatelj usluga ima pravo, ali ne i obvezu, ispraviti pogrešne ili netočne podatke unijete od strane Partnera (ako je potrebno i na Administracijskom sučelju partnera). Redovito davanje netočnih ili pogrešnih podataka od strane Partnera smatra se ozbiljnim kršenjem ugovora i predstavlja razlog za raskid Ugovora. Partner izjavljuje i jamči da objave naručene u skladu sa Ponudom za oglašavanje u medijima ne podliježu nikakvoj zabrani ili ograničenju oglašavanja, a posebno nisu u suprotnosti s odredbama Zakona br. XLVIII iz 2008.godine o općim uvjetima i određenim ograničenjima komercijalnog oglašavanja i Zakona br. XLVII iz 2008.godine o zabrani nepoštenih komercijalnih praksi prema potrošačima. Pružatelj usluga. ne preuzima obvezu za preoblikovanje Ponuda u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Pružatelja usluga ima pravo izostaviti ili urediti podatke koji krše odredbe Ugovora.

35. Pružatelj usluga. ne preuzima nikakvu odgovornost za prikazivanje Ponude ili propusta iste, ukoliko Partner unese pogrešne ili netočne podatke ili informacije vezane za Ponudu, ili ako prikazivanje Ponude krši pravila Općih uvjeta poslovanja.

36. Partner se obvezuje da će sve informacije i podatke o svojoj Ponudi, uključujući podatke o raspoloživosti i rezerviranosti smještajne jedinice redovito ažurirati putem Administrativnog sučelja.

37. Radi izbjegavanja korištenja usluga Pružatelja usluga kao oglasnog prostora od strane Partnera, čija je svrha usmjeriti Korisnika na vlastitu stranicu Partnera, te besplatno korištenje marketinških usluga Pružatelja usluga od strane Partnera, Partner preuzima obvezu da uvjeti sadržani u Ponudi u pogledu cijena i raspoloživosti kapaciteta nisu stroži i skuplji od uvjeta objavljenih na vlastitoj stranici ("Paritetni uvjeti"). Nepoštivanje dolje navedenih Paritetnih uvjeta smatrati će se ozbiljnom povredom ugovora, stoga se Partner obvezuje ispraviti nastalu situaciju odmah nakon primanja obavijesti:

a) Partner ne smije dati skuplju Ponudu ili manji kapacitet u slučaju vlastitih smještajnih objekata, soba i usluga koji raspolažu istim parametrima i karakteristikama (npr.: razina udobnosti, tip smještajne jedinice, broj kreveta, vrsta pansiona i usluge, korištenje, uvjeti otkazivanja i izmjene, sezonalnost, datum korištenja smještaja, posebni uvjeti) od onih smještaja koje nudi na vlastitoj stranici ("Identičnost cijene i kapaciteta"). Zabranjene su sve one djelatnosti koje se usmjeravaju na zaobilaženje gore navedenog (npr. ako Partner daje djelomično različite podatke, značajke ili elemente usluge u Ponudi i na vlastitoj stranici vezano za određeni smještaj, sobu ili paket usluga kako bi formalno zaobišao obvezu Identičnosti cijenea i kapaciteta). Vlastitom stranicom Partnera smatra se i stranica koju Partner povjerava drugoj osobi, ali ista djeluje u interesu Partnera.

b) Ukoliko Partner u svojim ponudama cijenu ne istakne u mađarskim forintama ali prikaže protuvrijednost u mađarskim forintama tako u smislu poštivanja Identičnosti cijena i kapaciteta obvezan je protuvrijednost u mađarskim forintama kalkulirati prema srednjem tečaju MNB koji je bio važeći prethodnog dana (“Istovjetnost forinte”)  

38. Partner ne podliježe obvezi davanja Identične cijene i kapaciteta kada svoju Ponudu nudi Zatvorenim korisničkim grupama, pod uvjetom da (i) cijene nisu direktno ili indirektno dostupne širokoj ili cijeloj javnosti, te (ii) cijene ponuđene u određenoj grupi se odnose na osobe koje su barem jednom prilikom koristile uslugu Partnera kao članovi Zatvorene korisničke grupe.

39. Ukoliko i samPružatelj usluga. ima Zatvorenu korisničku grupu, obvezan je o istom obavijestiti Partnera. Pružatelj usluga ima pravo ali u svakom slučaju o svom trošku, dati popust svojoj Zatvorenoj korisničkoj grupi u mjeri koja ne premašuje iznos Provizije.


VII. Rezervacija

Navedeni uvjeti u ovoj stavci imaju pridružene dodatne uvjete u koji se nalaze u Prilogu ugovora

40. Prilikom registracije ili nakon toga Partner na Administrativnom sučelju može birati hoće li primjeniti sustav rezerviranja u stvarnom vremenu (u daljnjem tekstu: “Sustav u stvarnom vremenu”) ili sustav rezerviranja koji se temelji na potvrdi (u daljnjem tekstu: ”Sustav sa potvrdom”).

41. U slučaju Sustava u stvarnom vremenu u vezi s unijetim Ponudama Partnera, Korisnici mogu pokrenuti trenutnu rezervaciju za slobodne termine podešene i ažurirane od strane Partnera na Platformi, po cijenama i uvjetima prikazanim u Partnerovoj Ponudi. Partner je odgovoran ažurirati podatke prikazane na Platformi. Rezervacija pokrenuta od strane Korisnika biti će automatski prihvaćena u obliku poruke o potvrdi. Potvrdna poruka predstavlja ugovor između Gosta i Partnera po cijenama i uvjetima prikazanim u određenoj Ponudi u sustavu rezervacija u stvarnom vremenu koji vodi Partner, a najviše u mjeri slobodnog kapaciteta koji određuje Partner. U slučaju davanja pogrešnih informacija, rezervacija se ne može odbiti.

42. U slučaju Sustava sa potvrdom Korisnik nakon slanja svoje rezervacije Pružatelj usluga će poslati automatsku elektronsku poruku Korisniku po nalogu Partnera sa predmetom “Upit za rezervaciju” koji se ne smatra potvrdom rezervacije. Partneru je na raspolaganju najviše 24 sata nakon primitka upita za rezervaciju da odgovori na upit na rezervaciju. U slučaju neodgovaranja u spomenutom roku upit za rezervaciju  može biti odbijen putem automatske ili ručne obrade od strane Davatelja usluga.

 Ukoliko Partner prihvati rezervaciju Korisnika (neposredno preko Administrativnog sučelja ili posredno u dogovoru sa Pružateljem usluga) nakon prihvaćanja Pružatelj usluga će u automatskoj elektronskoj poruci izvijestiti Korisnika kojim će se realizirati Rezervacija I ugovor između Partnera i Korisnika. Korisnikov zahtjev za rezervaciju se smatra otkazanim ili izmijenjenim (tj. novim zahtjevom za rezervaciju) ukoliko Korisnik se obrati Pružatelju Usluge ili Partneru prije no što Korisniku bude dostavljen automatski email da je rezervacija potvrđena od strane Partnera. Ukoliko Partner odbije zahtjev za rezervaciju Korisnika, Pružatelj usluga ima pravo Korisniku ponuditi druge smještaje.

43. Ukoliko Partner umjesto potvrde ponudi Korisniku drugu ponudu onda se smatra da je Partner odbio Korisnikovu rezervaciju i smatra se novom rezervacijom. Ukoliko Korisnik prihvati (novu) ponudu onda će se ostvariti Rezervacija između Partnera i Korisnika i istovremeno će se sklopiti ugovor između njih, a Pružatelj usluga će na temelju ponude imati pravo na Proviziju.

44. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu uspješnosti Usluge. Pružatelj usluga također ne preuzima odgovornost u vezi toga hoće li Korisnik inicirati Rezervaciju ili u kojem broju će se Rezervacije realizirati. U slučaju neuspješnosti Rezervacije, Partner nema pravo podnijeti tužbu protiv Pružatelj usluga po bilo kojoj pravnoj osnovi, uključujući poticajne štete i izgubljene dobiti.

45. Ukoliko se Ponuda nedvojbeno i Korisniku na preoznatljiv način pojavila sa greškom sa pogrešnom cijenomi sama Rezervacija se ostvarila na pogrešnim iznosom tada Partner ima pravo uz suglasnost Pružatelja usluge odbiti već ostvarenu Rezervaciju. U slučaju ovakvih grešaka u Rezervaciji pravo brisanja ima i Pružatelj usluga. Strana koja je inicirala brisanja Rezervacije treba izvijestiti Gosta o brisanju i o razlozima brisanja, kao i drugu stranu (Pružatelj usluga ili Partner). Bilo koja uplata ili predujam koji je plaćen uz Rezervaciju treba vratiti Gostu.    


VIII. Realiziranje rezervacije

46. U slučaju ako se nakon Rezervacije (slanja potvrdne poruke Gostu) ostvari kontakt izvan Platforme koji dovodi do značajne izmjene u pogledu uvjeta izvorne Rezervacije, Partner je obvezan obavijestiti Pružatelja usluge o sadržaju izmjene. Takvi sadržaji mogu biti slijedeći: izmijenjen datum ili vremenski rok, promijenjen broj gostiju, izmjena paketa usluge, itd. Kršenje ovih odredbi predstavlja ozbiljnu povredu ugovora.

47. Partner je obvezan obavijestiti Pružatelja usluge odmah nakon saznanja ako nije u mogućnosti ispuniti izvornu ugovornu obvezu prema Gostu u vezi s Rezervacijom. U tom slučaju, Partner je obvezan Gostu osigurati isti ili kvalitetniji smještaj kao zamjensku uslugu (“Zamjenska Usluga”) bez dodatne naknade. Zamjenska usluga mora zadovoljiti osnovne značajke izvorne usluge (broj, razina udobnosti, lokacija smještaja, geografska udaljenost, položaj unutar naselja, prostori za samostalno korištenje). Sve dodatne troškove korištenja Zamjenske usluge treba snositi Partner (npr.: razlika u cijeni između izvornog i alternativnog smještaja, nadoknada dodatnih putnih troškova gosta na kojega je utjecala rezervacija ili putovanja do alternativnog smještaja, itd.).

48. Ukoliko usluga Partnera ne odgovara usluzi utvrđenoj u Ponudi, Rezervaciji ili izmijenjenom ugovoru između Partnera i Gosta, ili Partner nije u mogućnosti pružiti zamjensku uslugu ili Gost ne prihvaća istu, Partner je obvezan nadoknaditi Gostu sve štete, nepovoljne posljedice i troškove nastale u vezi s navedenim. Odšteta/novčana kompenzacija se plaća Gostu odmah po nastanku događaja. Partner se obvezuje da u svim slučajevima navedenim pod ovom točkom obavijesti Pružatelja usluge. o nastanku događaja. Partner se obvezuje nadoknaditi sve štete, potraživanja i troškove prema Pružatelju usluge koje su nastale u vezi s gore navedenim. Ova se odredba također primjenjuje u slučaju da Partner u potpunosti ili djelomično ne poštuje svoju obvezu ažuriranja sustava rezervacije u stvarnom vremenu. Kršenje ove odredbe predstavlja ozbiljnu povredu ugovora.

48./A. Partner je suglasan, ukoliko Partner u roku od 7 dana od nastanka događaja ne nadoknadi ili plati novčanu kompenzaciju Gostu, Pružatelj usluga ima pravo isplatiti opravdanu nadoknadu ili kompenzaciju Gosta umjesto Partnera (po svojoj odluci) i protuvrijednost ima pravo fakturirati Partneru. 

49. Ukoliko na temelju obavijesti Gosta Partner nije dostupan a ni Pružatelj usluga ne može pismeno ili putem telefona 7 dana stupiti u kontakt sa njim/njom, Gost ima pravo odustati od rezervacije bez plaćanja naknade.   

50. Pružatelj usluga ne odgovara za štetu koju je Gost prouzrokovao Partneru ili trećim osobama, posebice u pogledu neostvarenog korištenja smještaja, te kršenja uvjeta korištenja dane smještajne jedinice.

51. Ukoliko je Gost neposredno platio Partneru predujam za Rezervaciju i ukoliko iz bilo kojeg razloga Rezervacija se ne ostvari predujam ili dio predujma se vraća Gostu, Partner je obvezan odmah nakon neostvarenja rezervacije ali najkasnije u roku od 7 dana od neostvarenja izvršiti isplatu neposredno Gostu. Iznos koji se vraća Partner ne smije umanjiti za troškove banke ili druge tranzakcije prilikom povrata.  

51/A.    Potvrđena rezervacija je moguća samo u slučajevima navedenim u ovim Općim uvjetima i odredbama, te izričito u slučajevima navedenim u poglavlju "Poništenje potvrđene rezervacije"  prema uvjetima navedenim tamo.


IX. Odnos Szallas.hu s Korisnicima i Gostima

52. Pružatelj usluga pruža Korisnicima i Gostima telefonsku korisničku podršku u vezi s Uslugom. Djelovanje Korisničke službe Pružatelja usluga ne oslobađa Partnera od ispunjavanja obveze prema Gostima.

53. Pružatelj usluga ima pravo u slučaju neodgovorenih pitanja kontaktirati Korisnika ili Gosta u vezi s djelovanjem Platforme putem telefona, SMS poruke ili putem bilo kojeg komunikacijskog sredstva naznačenog u sustavu.

54. Pružatelj usluga ima pravo kontaktirati Goste u slijedećim slučajevima:

a) obavještavanje o postojanju ugovora između Gosta i Partnera i obvezama koje iz njega proizlaze;

b) pružanje informacija o korištenju usluga smještajne jedinice;

c) kontaktiranje Gosta radi usklađivanja podataka u vezi rezervacije i korištenih usluga.

55. Nakon uspješno realizirane rezervacije, Pružatelj usluga će zatražiti od Gosta da ispuni obrazac za recenziju putem e-mail-a, koju može slijediti jedan ili više e-mail podsjetnika (1. dana nakon putovanja, zatim 8. dana i 28. dana ukoliko obrazac nije ispunjen); popunjavanje obrasca za recenziju nije obvezno. Partner prihvaća da Pružatelj usluga. ima pravo objaviti recenziju Gosta nakon ispunjavanja online upitnika koji čini dio Platforme i koji olakšava objektivnu ocjenu smještaja. Recenzije u svim slučajevima predstavljaju dio Korisničkog sadržaja na koji Partner ima pravo odgovoriti u javnom komentaru na stranici Pružatelja usluga, ali drugačije nema pravo postupati u vezi s recenzijom, niti izravno kontaktirati Gosta. Ukoliko je Gost ostavio anonimnu recenziju, Partner nema pravo pokušati otkriti identitet Gosta i napisati komentar imenovanjem Gosta ili na bilo koji drugi način upućivati na identitet Gosta. Gost je dužan pridržavati se detaljnih pravila Korisničkog sadržaja, koja su sadržana u Pravilniku sadržaja koja čini dio Općih uvjeta korištenja. Pružatelj usluga provjerava Korisnički sadržaj samo u slučaju ako mu skrenu pozornost na nepoželjan sadržaj istog. Partner je suglasan da Pružatelj usluga ima pravo ukloniti Korisnički sadržaj samo u slučaju kršenja zakona, sudske ili službene odluke i Općih uvjeta korištenja ili izričitog pristanka Korisnika ili Gosta koji generira Korisnički sadržaj.

56. Pružatelj usluga nije obvezan, ali ima pravo, kontaktirati Partnera u vezi s pritužbama prijavljenih od strane Gosta, te istražiti prijavu.


X. Provizija

57. Partner je obvezan platiti Proviziju Pružatelju usluga za korištenje Usluge online platforme nakon svake Rezervacije i/ili stvarne obveze plaćanja Gosta prema Partneru kako je definirano u nastavku.

58. Pružatelj usluga ima pravo na Proviziju u sljedećim slučajevima:

a) Rezervacija je realizirana; ili

b) Partner nije blagovremeno obavijestio Pružatelja usluga o tome da je Gost rezervaciju otkazao u skladu s ugovorom ili izmjenio rezervaciju (61. stavka ugovora);

c) Partner je greškom ili propustom dao netočne i neistinite podatke putem Administrativnog sučelja;

d) Gost je uslugu stvarno koristio, ali je Partner greškom ili propustom naznačio suprotno na Administrativnom sučelju;

e) na temelju ugovora između Gosta i Partnera, Gost ima obvezu plaćanja prema Partneru zbog otkazivanja Rezervacije;

f) ugovor između Partnera i Gosta izmijenjena je zaobilaženjem sustava Pružatelja usluga

59. Temelj za neto Proviziju:

a) u slučaju točaka 58. a) - d) ukupna bruto naknada Rezervacije (uključujući i dodatne usluge); i

b) u slučaju točaka 58. e) - f) stvarna obveza plaćanja Gosta prema Partneru (npr. kazna, naknada za otkazivanje ili vrijednost stvarno korištenih usluga).

60. Visina Provizije određuje se na temelju lokacije smještajne jedinice, a ista se objavljuje u dodatnim uvjetima koja se odnosi na zemlju gdje se smještajna jedinica nalazi. Partner prihvaća iznos provizije tijekom procesa registracije o čemu Pružatelj usluga također obavještava Partnera putem potvrdnog e-maila, a koji je također dostupan i na administrativnom sučelju. Partner ima pravo promijeniti iznos Provizije prema vlastitom nahođenju - iznad očekivane osnovne razine - kako bi se poboljšalo Rangiranje Ponude. Jednostrana izmjena Provizije od strane Pružatelja usluga podliježe pravilima o izmjeni definiranim pod točkom XVI. Općih uvjeta poslovanja.

61. Ukoliko Gost otkaže rezervaciju uz uvjete otkazivanja definiranim od strane Partnera prije planiranog termina za zauzimanje smještaja i Gostu ne nastane obveza plaćanja prema Partneru, u tom slučaju Rezervacija se otkazuje i Pružatelj usluga. nema pravo na Proviziju. Ukoliko Gost nije otkazao (i) ili izmijenio (ii) Rezervaciju putem korisničke službe Pružatelja usluga ili putem online  sučelja namijenjenog za tu svrhu ili Gost nike stigao (iii) (no show), Partner ima je obavezan javiti nedolazak gosta, izmjenu ili otkaz rezervacije od strane Gosta  najkasnije u roku od 3 dana od dana koji je trebao biti zadnji dan gostovog boravka u smještaju. Pružatelj usluge ima pravo da provjeri činjenično stanje kontaktom gosta i partnera (“Usklađivanje provizije”). Usklađivanje provizije odvija se putem Administrativnog sučelja (Fakturiranje / Usklađivanje provizije). Pružatelj usluge ima pravo izbrisati ili izmijeniti iznos provizije ukoliko je utvrdio tijekom provjere suprotno od onoga što je partner postavio. Ukoliko Usklađivanje provizije nije učinjeno unutar danog roka, Pružatelj usluge ima pravo na cjelokupan iznos provizije sukladno s uvjetima orginalne rezervacije. Dopunsko usklađivanje provizije je moguće samo uz opravdan razlog i ovisi o odluci Pružatelja usluge.

62. Ukoliko je Gost uslugu stvarno koristio, ali je Partner pogreškom ili iz bilo kog razloga postavio suprotno na Administrativnom sučelju, Pružatelj usluga. može ostvariti svoja prava prema Općim uvjetima poslovanja i ima pravo na proviziju. Ukoliko nije u pitanju pogreška Partnera, Partner može potvrditi točnost svoje postavke slanjem Izjave o otkazu od strane Gosta Pružatelju usluga

XI. Uvjeti plaćanja

Ovdje navedenim odredbama mogu pripadati dodatni uvjeti iz priloga

63. Pružatelj usluga izdaje Partneru račun o proviziji i drugim naknadama na mjesečnoj razini (nakon zadnjeg usklađivanja provizije za relevantni mjesec) ili u intervalima navedenim u Posebnim uvjetima poslovanja, u Ponudi za oglašavanje u medijima ili drugim ugovorima Ugovornih strana u vezi s realiziranim Rezervacijama ili drugim korištenim uslugama u prethodnom mjesecu koje podliježu obvezi plaćanja. Način fakturiranja je elektronski račun. Partner prima elektronski račun na e-mail adresu koju je naveo kao kontakt adresu. Ukoliko Partner zahtjeva fakturiranje u pisanom obliku, o tome treba pisano obavijestiti Pružatelja usluga koji će shodno tome izdavati račun na papiru.

64. Plaćanje računa vrši se bankovnim transferom ili  kreditnom karticom. Plaćanje bankovnim transferom vrši se na bankovni račun naveden pod točkom XIX. ovih Općih uvjeta. Plaćanje kreditnom karticom dostupno je na Administrativnom sučelju Pružatelja usluga putem pružatelja bankarskih usluga. Plaćanje u gotovini vrši se u sjedištu Pružatelja usluga (3525 Miskolc, Régiposta utca 9) u unaprijed dogovoreno vrijeme. Ugovorne strane su suglasne da će uredno primjenjivati zakonske odredbe u vezi obračuna na određeno vrijeme, uključujući članak 58. stavka (1) Zakona o PDV-u.

65. Partner je obvezan platiti Proviziju i druge naknade Pružatelju uslugau u vremenskom roku navedenom na fakturi. Provizija i ostale naknade smatraju se plaćenim na dan kada se uplata realizira na računu Pružatelja usluga. 

66. Partner prihvaća da će u svrhu pripreme i provjere točnih obračuna, na zahtjev Pružatelja usluga, dati pristup svojim zapisima u potrebnoj mjeri ili pružiti vjerodostojne informacije u slučaju da nastane sumnja u vezi s Provizijom, naknadom ili iznosom istih koji se odnose na Pružatelja usluge.

67. U slučaju nepoštivanja obveze plaćanja prema Pružatelju usluge primjenjuju se odredbe točke XVI.

68. Partner može podnijeti pismeni prigovor u vezi računa u roku od sedam dana od primitka istog. Partner mora jasno navesti razloge prigovora na račun i priložiti svu prateću dokumentaciju. Pružatelj usluge će u roku od pet radnih dana ispitati prigovor i odlučiti o prihvatanju istog. Ukoliko Pružatelj usluge ne prihvati prigovor na račun, Partner se može obratiti sudu utvrđenim u ovim Općim uvjetima ugovora.


XII  Zaštita podataka i povjerljivosti, zaštita prava privatnosti

69.Pružatelj usluga i Partner se obvezuju tretirati odredbe i uvjete Ugovora između njih (ii) i aktivnosti druge strane kao poslovnu tajnu (i), s iznimkama koje su uključene u OUU i u javne podatke stavljeni na raspolaganje gostima ili Korisnicima, činjenice, informacije, podatke (iii) i sve druge informacije za koje strana koja djeluje, razumno može očekivati da ih druga strana tretira kao povjerljive ("Povjerljive informacije"). Za druge svrhe osim izvršavanja obveza i ostvarivanja prava navedenih u ovom Ugovoru, stranka ne smije koristiti povjerljive podatke o drugoj strani niti ih otkriti trećoj strani (osim ako to zahtijeva zakon ili državno tijelo ili postoji prethodna pisana suglasnost druge strane); tretirati će je kao poslovnu tajnu i poduzeti će sve razumne korake radi zaštite takvih podataka. Ove se odredbe primjenjuju i na osobe koje su u radnom odnosu ili drugom pravnom odnosu sa strankama.

70.Po Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba 2016/679 / EU; “GDPR”) i Aneks CXII iz 2011. o pravu na informacijsko samoopredjeljenje i slobodu informacija (“Infotv.”), Pružatelj usluga i Partner smatraju se neovisnim voditeljima obrade podataka. Pružanje odgovarajućih informacija o zaštiti podataka Gostima je neovisna odgovornost i obveza Pružatelja usluga i Partnera. Pružatelj usluga prenosi osobne podatke Gostiju Partneru isključivo u svrhu ispunjenja Ugovora, a Partner te podatke ne smije proslijediti trećoj strani i ne smije ih koristiti u druge svrhe (npr. za oglašavanje ili izravan kontakt s Gostima). Pružatelj usluga i Partner su suglasni da nakon prijenosa podataka Partneru, Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za zakonitost obrade ovih podataka od strane Partnera. Partner se obvezuje i jamči da će podacima Gosta i podacima koje je samostalno prikupila na ciljani način i u dopuštenom i potrebnom trajanju u zakonskom okviru. Pružatelj usluga Gostima ne daje informacije u vezi s upravljanjem podacima Partnera. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Pružatelju usluga od svih potraživanja i šteta koje proizlaze iz Partnerovog kršenja ovih odredbi o zaštiti podataka.    

71.    U cilju zaključivanja i ispunjavanja Općih uvjeta i korištenja usluga od strane Partnera, potrebno je da određene osobe koje djeluju u ime Partnera (npr. viši rukovoditelji, zaposlenici ovlašteni naručiti/potpisivati, fakturirati i kontakti koji se bave financijskim pitanjima, zaposlenici/agenti koji se bave rezervacijama itd.) tretiraju podatke Pružatelja usluga kao kontrolora podataka za određene kontakte i pružanje Usluga. Podatke daje Partner i on ih ima pravo izmijeniti ili izbrisati. Isključiva je odgovornost Partnera osigurati da davanje podataka bude zakonito uz odgovarajuće informiranje pojedinaca. Pružatelj usluga nije obvezan ispitati postojanje podataka. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Pružatelju usluga koje proizlaze iz Partnerovog kršenja gore navedenih odredbi.

72.Pravni temelj upravljanja podacima je ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz Ugovora između Pružatelja usluga i Partnera, što je legitimni interes ugovornih strana. Upravljanje podacima isključivo znači korištenje, pohranu i rukovanje podacima poslovnih kontakata koji su izravno povezani s pružanjem Usluge, kako je gore opisano. Partner može inicirati usklađivanje podataka sa Pružateljem usluga u vezi sa svojim potrebama upravljanja podacima na e-mail adresu hotel@szallas.hu 

73.    Opseg obrađenih osobnih podataka:

 1. korisničko ime upisano prilikom registracije, lozinka, telefonski broj i e-mail adresa dostavljena gostima; prezime i ime, e-mail adresa i broj telefona kontakt osoba, područje, podaci vezani za smještaj (naziv, vrsta, kategorija, adresa), podaci za fakturu;

 2. u slučaju privatnog Partnera: prezime i ime navedeni u podacima za fakturu, mjesto i datum rođenja, ime majke, adresa za fakturu i poštanska adresa, porezni broj, e-mail adresa za online fakturiranje;

 3. u slučaju poduzetnika pojedinca, pojedinca s poreznim brojem, neprofitne organizacije ili Partnera kojim upravlja trgovačko društvo: naziv/naziv tvrtke, porezni broj, matični broj tvrtke, adresa za fakturu i poštanska adresa, e-mail adresa za fakturiranje, broj bankovnog računa;

 4. podatke generirane tijekom korištenja Usluge i koje je generirao dotični pojedinac (npr. sadržaj datoteka dnevnika, sadržaj poruka).

74.    Upravljanje podacima traje do kraja 8. godine od prestanka poslovnog odnosa s Partnerom, osim podataka koji se odnose na porezne propise i podatke propisane odredbama Zakona o računovodstvu, a koji je propisan člankom 169. Zakona C iz 2000. godine za podmirivanje računovodstvenih obveza na 8 godina, a sukladno Zakonu XCII iz 2003. o redoslijedu oporezivanja za zakonsku zastaru. Osobni podaci pohranjeni su u elektronskom sustavu Pružatelj usluga koji podatke pohranjuje na serveru Zero Time Service Kft. (Sjedište: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. Porezni broj: 23386031-2-13 , Matični broj tvrtke: 13 -09-147733) te Google Ireland Limited (sjedište: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin) (Obrađivač podataka). Servere koristi isključivo Pružatelj usluga. Pružatelj usluga briše primljena pisma, zajedno s imenom i e-mail adresom pošiljatelja, kao i druge osobne podatke koje su date dobrovoljno, nakon najviše pet godina od rješavanja predmeta.


XIII. Autorska prava

75.      Sav sadržaj koji se pojavljuje na Platformi (uključujući dizajn, izgled, grafički i drugi vizualni elementi, korišteni materijali, softver i druga rješenja, ideje, njihova   implementacija) isključivo je intelektualno vlasništvo Pružatelja usluga (“Intelektualni proizvod”), izuzev (i) sadržaja koji je postavio Partner; (ii) Korisničkih sadržaja; i (iii) zaštitnih znakova i sadržaja drugih osoba postavljenih na Platformi     

76.     Osim prikaza povezanog s namjeravanom uporabom Usluge, potrebnog privremenog            umnožavanja i kopiranja, Intelektualni proizvod Pružatelj usluga ne smije se koristiti u bilo            kojem drugom obliku bez prijethodnog pismenog dopuštenja Szallas. hu Zrt. Svaka takva            aktivnost može povlačiti građanski i kazneni postupak.

77.    Partner izjavljuje i jamči da tekst, fotografije, videozapisi, grafike i drugi intelektualni proizvod koje je učitao on ili u njegovo ime osoba koja ima odgovarajuće pravo na korištenje Partnerovog intelektualnog proizvoda ili na njegovu uporabu u vezi s Uslugom time ne krše prava trećih osoba. U pogledu ovih intelektualnih proizvoda, Partner daje Pružatelju usluga potpuno pravo korištenja, u mjeri potrebnoj za ispunjenje ovog Ugovora i sve dok je ovaj Ugovor na snazi. Partner je odgovoran i dužan nadoknaditi štetu Pružatelju usluga za sve zahtjeve i štete koje proizlaze iz Partnerovog kršenja gore navedenih odredbi ili ako se dokaže da su one neistinite.

78.    U slučaju bilo kakvih povratnih informacija, primjedbi ili zahtjeva bilo kojeg Partnera u vezi s Uslugom, poslanih, predanih ili na drugi način naznačenih Pružatelju usluga a koje se ne kvalificiraju kao Povjerljive Informacije, Partner prihvaća i pristaje bez opoziva da Pružatelj usluga može upotrijebiti povratnu informaciju, komentar ili zahtjev za izmjenu ili poboljšanje usluge besplatno, bezuvjetno i u bilo kojem obliku.


XIV. Dodatne jamstvene obveze, ograničenje odgovornosti

79.      Partner jamči da je legalno registrirano i zakonito poduzeće i poslovne aktivnosti obavlja uz poštivanje relevantnih zakonskih propisa, dozvola i ovlaštenja, te podliježe potrebnim obvezama i            obavijestima, i da njegove usluge nisu protivne Ugovornim obvezama prema drugim osobama,            zakonima i/ili propisima bilo kojeg nadležnog tijela. 

80.      Pružatelj usluga jamči da je legalno registrirano i legalno poslovno društvo sukladno s važećim           zakonodavstvom i da ima pravo obavljati djelatnosti na temelju ovih Općih uvjeta.

81.      Pružatelj usluga pruža usluge u datom stanju ("KAKO JESTE"), - za točnost, pouzdanost, rad bez grešaka, potpunost Usluga, i ne preuzima nikakvu odgovornost za pogodnost Usluga. Pružatelj usluga također nije odgovoran za pogreške i njihove posljedice povezane s uzrokom izvan njegove kontrole, kao što su tehnički kvarovi ili prekidi u internetskoj mreži, tehnički zastoji bilo koje vrste, prekidi, destruktivne aplikacije ili programi koje su postavili drugi (na primjer: virusi, makronaredbe ili hakerske aktivnosti).

82.      Sukladno s gore navedenim, Pružatelj usluga nastoji jamčiti kontinuitet usluga koju pruža svim           mogućim raspoloživim tehnikama i sredstvima kojima raspolaže, međutim, ne prihvaća odgovornost za štetu prouzrokovanu neizbježnim vanjskim događajem izvan opsega njegove Usluge koji ometa rad potreban za izvođenje ili dostupnost tehničke opreme (npr. štrajk, poplava, potres, pljusak, nestanak struje, neadekvatnost interneta, kvar prijenosa podataka, zastoji itd.).

83      Odgovornost Pružatelja usluga prema Partneru u vezi s Uslugama ni u kojem slučaju i ni pod kojim naslovom ne smije premašiti ukupan iznos provizija koje je Partner platio tijekom 12 mjeseci prije zahtjeva.


XV. Kršenje ugovora

Ovdje navedenim odredbama mogu pripadati dodatni uvjeti iz priloga

84.         Partner je dužan platiti Usluge do roka plaćanja naznačenog na računu izdanom od strane Pružatelja usluga Za kašnjenje u plaćanju, Pružatelj usluga. (i) obračunava zatezne kamate, u slučaju privatnih osoba na temelju Građanskog zakonika članak 6: 48. stavak (1) (ii), u slučaju poduzetnika pojedinca i pravnih osoba na temelju Građanskog zakonika članak 6: 155 stavak (1).

85.    U slučaju kašnjenja Partnera s prekoračenjem roka plaćanja od 4 dana (prilog može urediti drugi rok) Pružatelj usluga ima pravo:

 1. obustaviti mogućnost rezervacije Ponude, na način da će podstranica Ponude Partnera i dalje biti dostupna, ali da Pružatelj usluga ima pravo na podstranici prikazati relevantne, alternativne ponude svojih drugih partnera;

 2. obustaviti čak i prikaz svih ponuda Partnera na Platformi i/ili na Ostalim Platformama.

86.U slučaju kašnjenja u plaćanju dužem od 30 dana, Pružatelj usluga ima pravo naplatiti svoje potraživanje bilo kojim pravnim sredstvom i izdati nalog za naplatu drugoj osobi.  Pružatelj usluga obavještava Partnera ukoliko dođe do predaje dugovanja drugim osobama (Intrum d.o.o. 1139 Budapest, Fiastyuk utca 4-8, MBS: 01-10-044857) zaduženim za potraživanje dugovanja. Druge osobe će dobiti od Pružatelja usluge sve one podatke od Parnera koji su potrebni za ostvarenje potraženog dugovanja (uključujući i njegove osobne podatke).  Pružatelj usluga ima pravo od Partnera naplatiti troškove vezane uz ovrhu. U slučaju kašnjenja od strane Partnera, Pružatelj usluga ima pravo na forinte u iznosu vrijednosti 40 EUR, utvrđen na temelju službenog središnjeg tečaja Mađarske narodne banke, važećeg na dan početka kašnjenja (paušalna naplata). Osim toga, Pružatelj usluga ima pravo na nadoknadu troškova ovrhe svog potraživanja iznad paušalnog iznosa, ako on premašuje paušalni iznos. Takvi troškovi mogu biti troškovi postupka, troškovi objavljivanja, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, ovrhe i drugi vezani troškovi.

87. Pružatelj usluga. ima pravo naplatiti naknadu za ukidanje ograničenja prikaza zbog nepoštivanja roka plaćanja navedenog na računu, čiji je iznos (i) 1500 HUF + PDV prije predaje na naplatu i (ii) 15.000 HUF + PDV nakon predaje na naplatu. Pružatelj usluga zadržava pravo odbiti ukidanje ograničenja prikaza ili Partnerovog zahtjeva za ponovnu registraciju sve dok se obveze plaćanja u potpunosti ne ispune i sve dok Partner ima dug prema Pružatelj usluga koji prema vlastitom izboru također ima pravo povezati ponovnu registraciju takvih partnera uz sklapanje posebnog ugovora kojim se regulira ispunjavanje obveza plaćanja.

88.    U slučaju kašnjenja plaćanja Partnera, prihvaćanjem i ispunjavanjem pojedinačnih uvjeta navedenih od strane Pružatelj usluga. Partner može zatražiti odgodu plaćanja od strane Pružatelja usluga čija je naknada 4500 HUF + PDV. Ova će naknada dospjeti na kraju odgode plaćanja i bit će podmirena relevantnom zaključnom fakturom. Ako Pružatelj usluga dopušta odgodu plaćanja, to čini u svim slučajevima uz zadržavanje svojih prava.

89.    Ako Partner više puta ozbiljno prekrši Ugovor, uključujući bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta, ili ne prestaje s kršenjem ugovora ni nakon upozorenja u više navrata, Pružatelj usluga ima pravo odbiti objavljivanje Ponude, suspendirati ili otkazati objavu već objavljenih Ponuda ili raskinuti Ugovor s trenutačnim učinkom (i prekinuti pružanje Usluge s trenutačnim učinkom). Uz već pomenute povrede u bilo kojem dijelu ovog Ugovora, sljedeće se smatraju ozbiljnim povredama:

 1. ako je ponuda očito nepotpuna, nepostojeća, neprecizna, proturječna, obmanjujuća, neistinita, nerealna, objektivno neprovediva, šteti ili može narušiti ugled druge fizičke osobe ili tvrtke; ili ne sadrži minimalne podatke potrebne za informirano odlučivanje Korisnika/Gosta (npr. cijena, relevantni parametri smještaja)

 2. ako Partner daje netočne ili obmanjujuće podatke na Administrativnom sučelju (netočno navedene ili nerealno niske cijene, koje se ne dostavljaju Gostu nakon izvršene Rezervacije);

 3. ako Partner naplaćuje veću cijenu od navedene u Rezervaciji,

 4. ako Partner ne održava ažurirane informacije na Administrativnom sučelju u svom sustavu, što dovodi do odbijanja (uključujući korištenje sustava rezervacija u stvarnom vremenu, prebukiranje);

 5. ako Partner odbija rezervaciju Gosta kontinuirano ili uzastopno u redovitim intervalima (uključujući ako Partner ne primi Gosta unatoč potvrdi ili prihvaćanju rezervacije u stvarnom vremenu);

 6. ako Pružatelj usluga primi više puta ozbiljne pritužbe i/ili obavijesti od jednog ili više Gostiju koji su rezervirali sobu kod Partnera, ili se pritužba odnosi na posebno ozbiljan slučaj;

 7. ako se osoba koja djeluje u ime Partnera ponaša nedolično, uvredljivo ili neprofesionalno prema Gostima ili osoblju Pružatelja usluga;

 8. ako prema jednostranom mišljenju Pružatelju usluga Ponuda nije sukladna s platformom, imidžom i duhom Pružatelj usluga, izravno ili neizravno šteti njezinim poslovnim interesima i/ili i interesima reklamnog tržišta,

 9. ako se Ponuda ne može ispuniti iz tehničkih razloga ili zbog zauzetosti postojećih ponuda;

 10. ako je od strane vlasti postavljen formalni ili neformalni prigovor u vezi Ponude;

 11. ako Partner ne isplati iznos koji treba vratiti prilikom otkaza Rezervacije ili ne nadokandi štetu Gostu

 12. ako Partner krši jamstvene odredbe OUU-a ili ponovno krši bilo koju odredbu OUU-a; 

 13. ako Partner ima neizmiren dug prema Pružatelju usluge ili;

 14. ako je protiv Partnera pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prisilnog brisanja ili sudske ovrhe;

 15. ako je broj otkazanih rezervacija u smještaju Partnera iznimno visok, tj. udio otkazanih rezervacija razlikuje se za 30 postotnih bodova u odnosu na ostvarene rezervacije, u odnosu na prosjek naselja i vrste smještaja tijekom bilo kojeg uzastopnog 30-dnevnog razdoblja

 16.  u slučaju sustava rezervacije na temelju potvrde, ukoliko Partner barem dva puta ne pošalje pravovremeno potvrdu.

 17. Partner, njegov zaposlenik, ovlaštenik ili bilo koja druga osoba koja ima bilo kakav odnos s Partnerom ukoliko izvrši rezervaciju za Partnerov smještajni objekt bez namjere da putuje i isključivo radi pozitivnog utjecaja na ocjenu, percepciju ili aktivnost smještajnog objekta, bez namjere stvarne rezervacije.

90    Partner je dužan osloboditi Pružatelj usluga protiv svih potraživanja, štete i troškova koji proizlaze iz Partnerovog kršenja ugovora i te troškove nadoknaditi uključujući i trošak kazne ukoliko bilo koje pravno tijelo kazni Pružatelja usluge zbog Partnerovog kršenja Općih Uvjeta Ugovora.

90./A. Cilj Pružatelja usluga je zaštita interesa Partnera i Korisnika, osiguravajući osnovna prava, što se želi osigurati sigurnošću i pouzdanošću sadržaja na Platformi. Pružatelj usluga ima pravo suspendirati ili ukloniti sve sadržaje koji se smatraju nezakonitima ili koji krše ove Opće Uvjete Ugovora ili druge ugovore. Ova odredba se odnosi na sve podatke koje je postavio ili na zahtjev postavio bilo koji Partner ili Korisnik. Partner ima pravo podnijeti prigovor u internom sustavu rješavanja pritužbi Pružatelja usluga u roku od šest mjeseci nakon donošenja odluke, a sustav rješavanja pritužbi dostupan je na Kontaktnoj točki navedenoj pod točkom 107. 

Partneri koji podnose pritužbe, koji su primatelji odluka u skladu s ovim odjeljkom, imaju pravo odabrati izvanparnično tijelo za rješavanje sporova koje je potvrdila Europski parlament i Vijeće, u skladu s Uredbom (EU) 2022/2065 od 19. listopada 2022., u svrhu rješavanja pravnih sporova u vezi s odlukama Pružatelja usluga, kao i rješavanja pritužbi koje nisu uspjele riješiti putem internog sustava rješavanja pritužbi. Kontaktne informacije o ovlaštenim tijelima za izvanparnično rješavanje sporova objavljuje Nacionalna agencija za medije i telekomunikacije.


XVI     Trajanje, raskid i izmjena ugovora    

92.    Ako nije drugačije ugovoreno, Ugovor između strana se sklapa na neodređeno vrijeme, s          1minimalnim trajanjem ugovora od 30 dana.

92.    Način raskida Ugovora:

 1. zajedničkim dogovorom stranaka;

 2. uobičajenim otkazom;

 3. izvanrednim otkazom;

 4. nadalje, u slučajevima i pod uvjetima propisanim mjerodavnim zakonodavstvom.

93.    Redovni raskid ugovora može se izvršiti uz otkazni rok od najmanje 30 dana. Redovni raskid            mora biti opravdan. Pravo na otkazivanje ne ograničava pravo Pružatelj usluga da suspendira pravo           objavljivanja ponuda sukladno odredbama OUP-a. Izjave o raskidu Ugovora mogu se dati na           Administrativnom sučelju.

94    Pružatelj usluga ispunit će svoju namjeru suspendiranja Partnera u roku od 1 radnog dana od objave takve namjere.

95.    Pružatelj usluga sklapa Ugovor isključivo s operaterom smještajnih objekata, i na temelju           Građanskog zakonika članak 6:18. stavak (2), odlučuje o tome imaju li osobe koje provode registraciju pravo davati pravne izjave i sklapati ugovore u ime operatera smještajnih objekata. Pružatelj usluga pretpostavlja da su sve poruke koje se objavljuju na administrativnom sučelju Partnera pravno valjane. Partner izričito potvrđuje pravnu valjanost izjava objavljenih na administrativnom sučelju.

96.      Ako se u smeštajnom objektu operater promijeni u odnosu na registrirani smještaj, Ugovorne              strane i novi operater sklapaju novi ugovor na temelju Građanskog zakonika članak 6: 208 - 6:210. Partner je dužan obavijestiti Pružatelja usluga o promjeni operatera i dužan je obavijestiti i primatelja. Ako Pružatelj usluga ne uloži prigovor u roku od 7 dana od primitka obavijesti, smatra se da je suglasan s prijenosom Ugovora sklopljenog s Partnerom na novog operatera. U ovom slučaju, ili u slučaju pristanka koji je Pružatelj usluga dao na bilo koji drugi način, datum prijenosa je dan na koji se izvrše promjene na Administrativnom sučelju za novog operatera (i podaci novog za fakturiranje). Nakon tog datuma novi operater je dužan suladno ugovoru ostvariti i omogućiti aktivne rezervacije kojima još nije prošao period putovanja. U odnosu na Otvorene (još ne korištene) rezervacije, iznosi koje je Pružatelj usluga platio prethodnom operateru na temelju Ugovora do datuma prijenosa, smatrati će se kao da su plaćeni novom operateru na temelju Ugovora; te iznose novi operater ne može zahtijevati od Pružatelja usluga. i/ili Gosta. Na temelju prijenosa Ugovora, novi operater se obvezuje platiti provizije,  za rezervacije (koje još nije platio prethodni operater). Partner je dužan informirati novog operatera o svim važećim Ugovorima, i o raskidu elemenata Ugovora koji se ne žele prenijeti, a obveza je starog partnera (gold /silver). U slučaju promjene operatera, Partner kao stari operater dužan je podmiriti račune izdane na svoje ime nakon rezervacija ostvarenih tijekom svog poslovanja, te platiti Provizije, naknade na novog operatera (i) dok se ne izmjene podaci promjene operatera na Administrativnom sučelju uz odobrenje Pružatelj usluga i ili (ii) dok Partnerski ugovor nije na drugi način prenesen na novog operatera. Ako Partner prekrši odredbe ove klauzule, to se smatra ozbiljnom povredom ugovora. 

97.    Pružatelj usluga objavljuje sve izmjene ovih Općih uvjeta ili Pravilnika o provizijama na platformi najmanje 15 dana prije stupanja na snagu promjena. U tekstu Općih uvjeta, bilo kakve nedosljednosti, pogreške u jezičnoj ispravnosti, ili pojašnjenje uporabe pojmova, preimenovanje pojmova, kao i ispravak srodnih odredbi (uključujući pojedinosti o sadržaju) ne kvalificiraju se kao izmjene Općih uvjeta. Ako Pružatelj usluga ispravi vlastite podatke, to se također ne kvalificira kao dopuna Općih uvjeta. Izmijenjene i dopunjene OUU kao i izmijenjeni ili dopunjeni OUU na temelju izmjena zakona ili u kojima je izmjena ili dopuna izvršena na temelju zahtjeva vlasti, treba objaviti u roku od 15 dana koji je inače primjenjiv u OUU-u, a može biti i kraći rok. Partner sve to izričito potvrđuje i prihvaća. 

98.    Ako Partner ne raskine Ugovor (ili, ako se izmjena odnosi samo na njegov odvojivi i samoraskidni dio) u roku od 15 dana od objave izmjene, smatra se da je izmjena i dopuna sa njegove strane prihvaćena. Ako Partner raskida Ugovor, mora biti jasno i izričito navedeno da Partner raskida Ugovor (ili, ako se izmjena odnosi na njegov odvojivi i samoraskidni dio, navesti da se raskid odnosi samo na taj dio).

99.    Po raskidu Ugovora iz bilo kojeg razloga, strane će se odmah izvršiti obračun između sebe. Nakon raskida Ugovora Pružatelj usluga će učiniti sve ponude partnera nedostupnima na platformi i, u mjeri kojom upravlja, na ostalim platformama. Szallas.hu Zrt i dalje čuva  informacije koje je Partner podijelio na Administrativnom sučelju nakon raskida Ugovora, informacije o Ponudama i intelektualnim proizvodima (uključujući Korisnički sadržaj ili Partnerove intelektualne proizvode) koje novi operater može koristiti u slučaju promjene operatera, te povezane računovodstvene dokumente do kraja zakonskog razdoblja čuvanja.


XVII    Završne odredbe

100.     Prava uspostavljena za Pružatelja usluga u OUU-u nisu isključiva, mogu se primjenjivati i zajedno. Ako Pružatelj usluga ne iskoristi svoje pravo navedeno u ovim Općim uvjetima, to se ne može tumačiti kao odricanje od prava.

101    Pružatelj usluga osigurati će da Opći uvjeti budu dostupni Partneru na način da se aktualni i cjelovit tekst Općih uvjeta objavi na stranicama te da Partnerima bude osiguran pristup web stranicama u svakom trenutku. Nakon izmjene – ako ugovor nije raskinut - daljnje korištenje usluge smatra se prihvatanjem izmijenjenih Općih uvjeta.    

102. Podaci i dokumenti koji su označeni u Općim uvjetima u slučaju mađarskog jezika mogu se pronaći na stranici https://www.szallas.hu, engleskog jezika na stranici https://revngo.com, njemačkog jezika https://de.revngo.com, hrvatskog jezika na stranici https://hr.revngo.com”, poljskog jezika na stranici https://noclegi.pl i  https://www.nocowanie.pl ”.

103.    Bilo koji povezani tekst za tumačenje ili objašnjenje ovih OUU-a je samo u informativne svrhe, a njegov sadržaj ne može predstavljati referentnu osnovu za pravnu provedbu. Pravni odnos između Pružatelja usluga i Partnera, kao i svaka situacija koja proizlazi iz pravnog odnosa, može se tumačiti i prosuđivati samo na temelju teksta Općih uvjeta.

104.      Opći uvjeti i ugovor stranaka regulirani su mađarskim zakonom. Za rješavanje pravnih sporova nadležni su mađarski sudovi. U pitanjima koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima, mjerodavni su mađarski zakoni.

105.      Stranke će nastojati spor riješiti mirnim putem. Ako u tome ne uspiju, za tužbe iz nadležnosti mjesnog suda odredit će se nadležnost Okružnog suda u Miškolcu. U predmetima koji spadaju            u nadležnost Općeg suda, stranke određuju nadležnost Općeg suda u Miškolcu.

106.     Ovi Opći uvjeti su valjani do stupanja na snagu daljnjih izmjena ili stavljanja van snage Općih uvjeta.


 XVIII    Rješavanje prigovora i Kontaktna točka

107.    Ukoliko Partner ima bilo kakvu prigovor ili primjedbu, ili želi podnijeti protuzakonitu radnju (izričito putem Kontaktne točke) iste može podnijeti slanjem e-mail-a ili putem pošte na registrirani ured ili putem telefona i to: 

 • u slučaju mađarskog jezika:

 1. hotel@szallas.hu – Skupina za Partnere - +36-30-344-2001 - Kontaktna točka

 2. szamlazas@szallas.hu – Fakturiranje - +36-30-344-2000

 3. szallas@szallas.hu – Rad sa gostima - +36-30-344-2006

 • u slučaju engleskog jezika: info@revngo.com / +36-20 890 3150- Kontaktna točka

 • u slučaju njemačkog jezika: info@revngo.de / +43-72 090 32360- Kontaktna točka

 • u slučaju hrvatskog jezika: info@revngo.hr / +385-1 775 7113- Kontaktna točka

 • u slučaju poljskog jezika: partner@noclegi.pl / +48-732 081 078- Kontaktna točka

 • Na web stranici pod stavkom “Prijava ilegalne radnje” - Kontaktna točka


108.  Pružatelj usluga će odmah nakon podnošenja istražiti prigovor – i po potrebi je ispraviti. Nastojat će odgovoriti i riješiti prigovor što je prije moguće, ali će najkasnije odgovoriti pisanim putem u roku od najviše 30 dana od dana primitka. Za odbijanje prigovora moraju se navesti razlozi.

110. Nakon donošenja odluka navedenih u ovom odlomku, Pružatelj pruža mogućnost šest mjeseci (i postupa u skladu s člankom 108) Partnerima da podnesu pritužbu na Kontaktnom točki protiv odluka koje je Pružatelj donio na sljedećoj osnovi: da informacije koje je Partner stavio na raspolaganje predstavljaju nezakoniti sadržaj ili se ne slažu s uvjetima ugovora Pružatelja:

-odluka o eventualnom uklanjanju informacija, prestanku pristupa ili ograničenju vidljivosti;

-odluke o eventualnom djelomičnom ili potpunom obustavljanju ili prestanku usluga koje se pružaju Partneru;

-odluke o eventualnom obustavljanju ili prestanku objavljvanja Partnera;

-odluke o eventualnom obustavljanju, prestanku ili drugim načinima ograničenja monetizacije informacija koje pruža Partner.


XIX.  Podaci Pružatelja usluga

Szallas.hu. Zrt.

Sjedište: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9

Poštanska adresa: 1554 Budapest, Pf.: 85.

Porezni broj: 26721761-2-05

Račun u banci: 10800007-94752007-00000000 (CitiBank)