Uvjeti korištenja

Dokumentacija na ruskom jeziku

Važeći dokumenti

Informacije o prihvaćanju Uvijeta i Odredbi.

Na RevNGo.hr stranici dostupne su i ponude naših inozemnih partnera. U slučaju rezervacije smještaja našeg inozemnog partnera, vrijede pravila i uvjeti korištenja inzoemnog partnera i RevNGo. hr-a