Prilog Ugovoru koji se odnosi na hrvatske smještaje i koji stupa na snagu od 01.08.2022. godine


Dodatni uvjeti koji se odnose na smještaje u Hrvatskoj


 1. Valjanost priloga

 2. U slučaju smještaja u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu ovog priloga: „Smještaj”) odredbe OUU-a treba primijeniti skupa sa dodatnim uvjetima iz ovog priloga neovisno od državljanstva ili mjesta boravka samog Partnera.

 3. Dodatni uvjeti koji se nalaze u ovom prilogu čine dopunu i mijenjaju točke koje se odnose na izvorne odredbe OUU-a. Dijelovi OUU na koje se ne odnosi ovaj prilog na Partnera se nepromijenjeno primjenjuju.

 4. Izrazi sa velikim slovima koji nisu definirani u ovom prilogu imaju značenje kao što je navedeno u OUU. U smislu Smještaja pod Provizijom se smatra provizija koja je definirana u dodatku ovog priloga. 

 1. Uvjeti plaćanja

Poglavlje XI. OUU-a dopunjuje se sa sljedećim odredbama.

 1. Partneru nije dozvoljeno u gotovini isplatiti proviziju Pružatelju usluga koja mu pripada nakon Rezervacije koja se odnosi na Smještaj.

 1. Kršenje ugovora

Poglavlje XVI. OUU-a se mijenja kako slijedi.

 1.           Umjesto točke 88. OUU-a ubacuje se sljedeća odredba: 

„Radi ukidanja ograničenja u pojavljivanju koja je uvedena zbog nepoštivanja roka plaćanja računa Pružatelj usluga ima pravo izdati račun o naknadi koja može biti (i) 4 EUR (30 HRK) + PDV prije dostavljanja na ovrhu i (ii) 42 EUR (320 HRK) + PDV ukoliko je već predata na ovrhu. Pružatelj usluga ima pravo odbiti ukidanje ograničenja  u pojavljivanju ili zahtjev Partnera za ponovno registriranje do trenutka isplate svih dugovanja ili dok Partner ima dugovanja prema Pružatelju usluga. Pružatelj usluga također ima pravo odlučiti da ponovno registriranje ovakvih Partnera veže uz sklapanje posebnog sporazuma o izvršenju obveza plaćanja.”

 1.      Umjesto točke 89. OUU-a ubacuje se sljedeća odredba: 

„U slučaju kašnjenja u plaćanju Partnera i u slučaju prihvatanja i izvršenja posebnih uvjeta određenih od strane Pružatelja usluga Partner ima mogućnost zatražiti od Pružatelja usluga odgodu plaćanja koja košta 13 EUR (95 HRK) + PDV po slučaju. Ovaj iznos postaje valjani nakon istjeka odgode plaćanja i pojavljuje se i plaća u pripadajućem zaključenom računu. Ukoliko Pružatelj usluga odobri odgodu plaćanja to čini u svakom slučaju uz zadržavanje svojih prava.”

 1. Provizija

Točan iznos (način fakturiranja) provizije iz točke X. szallas.hu OUU-a koja je na snazi (http://szallas.hu/aszf) 

 1. U slučaju smještaja koji se nalazi na području gdje se primjenjuje Zakon o PDV-u (smještaj sa sjedištem, pogonom, podružnicom u Mađarskoj) na neto iznos provizije zaračunava se porez na dodanu vrijednost sa stopom sukladno valjanom zakonu o PDV-u, provizija se fakturira uvećana za PDV.. 

 2. U slučaju Partnera koji ugovor sklapaju u državama članicama Europske unije – osim Partnera iz točke 7.: 

 1. Partnerima koji posjeduju valjni EU porezni broj izdaje se računa sa neto vrijednošću provizije (račun se izdaje prema pravilima obrnutog oporezivanja, direktiva 2006/112/EK) 

 2. Partnerima koji ne posjeduju valjani porezni broj Unije na neto iznos provizije treba zaračunati PDV prema propisima zakona Europske unije, provizija se fakturira sa vrijednošću koji je uvećan za PDV. 

 1. Partnerima izvan Europske unije (iz trećih zemalja) izdaje se račun neto vrijednošću provizije. 

Visinu provizije određuje mjesto i tip smještaja koji se od 1. siječnja 2021. godine klasificiraju na sljedeći način: 
Smještaj koji posjeduje mađarsku adresu za fakturiranje

Smještaj koji posjeduje adresu fakturiranja unutar Europske unije sa valjanim poreznim brojem iz EU, odnosno smještaj koji posjeduje adresu fakturiranja izvan Unije

Smještaj koji posjeduje adresu fakturiranja unutar Unije ali ne posjeduje valjani porezni broj Unije

Kategorija smještaja

Hrvatska

Hrvatska

Hrvatska

Apartman 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Koliba

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Pansion 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Vikendica 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Gostiona

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Kuća za goste 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Vila

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Dom učenika 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Hostel 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Motel 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV 

Hotel 

14% + PDV

14% 

14% + lokalni PDV Pojašnjenje: Kategorija smještaja: kategorija u koju se smještaj (Partner) klasificirao tijekom registriranja na Internet stranici (stranicama) smještaja i koju je Pružatelj usluga kontrolirao i na taj način određeni smještaj Naručitelja u ovoj kategoriji se pojavljuje na Internet stranici (stranicama).