Izjava o zaštiti podataka

Informacija o korištenju podataka
Szallas.hu

Za Szallas.hu Zrt. (nadalje: Pružatelj usluga) je izuzetni cilj, ujedno i obveza zaštita osobnih podataka, a koji su stavljeni na raspolaganje.

Pružatelj usluga, ovim putem informira http://www.szallas.hu i http://www.szallasguru.hu podstranica (nadalje zajedno: Web stranica, Szallas.hu) da je posjetiteljeva aktivnost na webstranici vezana za uslugu rukovođenja osobnim podatcima, rukovoditelj(i), kao osobnim podatcima, rukovanje osobnim podatcima u okviru zajedničkih načela i prakse, prosljeđivanje podataka, u interesu zaštite osobnih podataka poduzetim organizacijskim i tehničkim mjerema, odnosno način i mogućnost pravnih primjena.

Predmetna Uputa o rukovođenju podatcima je dio Uvjeta korištenja i s njihovim odredbama zajedno čini cjelinu.

Korištenjem Web-popisa neke usluge, primjena korištenja, inicijativom, Vi kao korisnik suglasni ste, da na rukovanje osobnim podatcima, primjeni prisutnom Uputom o rukovođenju podatcima. Ako u dotičnim Uputama nisu navedene radnje na Web stranici i usluge Pružatelja usluge vezane na ostala rukovanja podatcima, upute daje Pružatelj usluge prilikom preuzimanja podataka.

I. Rukovoditelj podatcima, obrađivač podataka

 1. Usluge Web stranice

  Rukovoditelj podatcima: Szallas.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (Ltd.) Sjedište: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. Registarski broj: 05-09-022421 (Miskolci Törvényszék Cégbírósága) Porezni broj: 23473706-2-05 Korisnički servis: szallas@szallas.hu, skype: szallasguru, +36 30 / 344 2000

  Partneri – iznajmljivači/pružatelji smještaja za odmor samostalno djeluju kao rukovodioci podatcima kod rezerviranja soba, traženja ponuda i kupovina naloga, s osobnim podatcima koji su im stavljena na raspolaganje. Kao osnov u krugu uslužno informatičkog sustava Pružatelj usluga za obradu podataka koristi Central Digital Media Ltd. Rukovanje podtacima registarski broj: NAIH-56614/2012.

 2. Upiti

  Reklamne sadržaje , neposredne komercijalne odnosno marketinške upite (npr. Newsletter, e-DM) Pružatelj usluga i Central Digital Media Ltd. (nadalje: Central Digital Media) neovisno jedan od drugoga rukuju podatcima Korisnika. Central Digital Media primjene podataka u praksi Sanomacentari Informacija o rukovođenju podatcima raspolaže.

  Ime poduzeća: Central Digital Media Ltd. Sjedište: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Registarski broj: 01-10-044658 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Porezni broj: 12715134-2-44 Telefon: 06 (1) 437-1100

  Registarski brojevi Rukovođenje podatcima: Szolgáltató – NAIH-56613/2012., Central Digital Media – zahtjev za registarski identifikator u tijeku.

II. Prometi

 1. U Informaciji o Rukovanju podacima upotrebljeni izrazi o pravu informacijskog samoodređenja i o informacijskoj slobodi 2011. évi CXII. zakon (Info zakon) tumači se u okviru odredba određenih prometa, odnosno o uvjetima Primjene određenih prometa.
 2. U Info zakon okvirima:

  osobni podatak: podatak vezan na kontaktiranog – izričito ime kontaktiranog, identifikacijska oznaka, odnosno jedna ili više fizička, fiziološka, mentalna, privredna, kulturna ili socijalna karakteristična spoznaja -, odnosno iz podataka proizašli mogući zaključak;

  dotičan: bilo kakav određeni osobni podatak je osnov za identifikaciju ili neposredno ili posredno moguća identificirana osoba;

  suglasnost: samostalna i izričito izražena volja dotičnog, koja se temelji na odgovarajućoj informaciji, i kojom daje nedvojbenu suglasnost na osobne podatke koje se na njega odnose- -potpuno ili na pojedine aktivnosti-rukovanje;

  rukovanje podatcima: neovisno o primjenjenom postupku, izvršene bilo kakve radnje ili ukupne radnje, izričito sakupljanje, prijem, unos, sređivanje, pohranjivanje, promjena, upotreba, ispitivanje, proslijeđivanje, objavljivanje, usklađivanje ili povezivanje, zaključak, brisanje i poništavanje, odnosno sprječavanje daljnjeg korištenja podataka, fotografije,-glas-ili izrada slika, odnosno fizičke karakteristike osobe za moguću identifikaciju (npr.: otisak prsta ili dlana, DNK uzorak, slika irisa) upisivanje;

  rukovoditelj podatcima: ona prirodna ili pravna osoba, ili organizacija koja ne raspolaže pravnim osobama, tko ili što samostalno ili drugima zajedno određuje cilj rukovođenja podatcima, (uključujući i primjenjeno sredstvo) donosi odluke i izvršava, ili po njemu ovlašteno obrađivač podataka izvršava;

  proslijeđivanje podataka: omogućavanje pristupa podatcima po određenoj trećoj osobi;

  javna objava: pristup podatcima omogućavanje svima;

  brisanje podataka: neprepoznatljivost podataka na način da je ponovna uspostava nemoguća ;

  označenje podataka: podatke označiti oznakama u cilju razlikovanja;

  zaključak podataka: opskrba podataka označenim oznakama zbog konačnog rukovanja ili u cilju ograničavanja na određeno vrijeme;

  obrada podataka: tehničke radnje koje se vežu na rukovanje podatcima, neovisno o izvršavanju radnje primjenom načina i sredstava, odnosno od mjesta primjene, predpostavkom da tehničke zadatke na podatcima vrše ;

  obrađivač podataka: ona prirodna ili pravna osoba, odnosno ustanova koja ne raspolaže pravnim osobama, tko ili što na osnovu sklopljenog ugovora-uključujući i ugovore sklopljene prema odredbama pravnih pravila-vrši obradu podataka;

III. Načelo rukovanja podatcima

IV. Pravni temelj rukovanja podatcima

 1. Radnje i usluge na Web stranici koje su vezane na rukovanje sa primljenim osobnim podatcima osnovane su na dobrovoljnom odobrenju dotičnog.
 2. Korisnik odobravanje izražava korištenjem neke usluge Web stranice(npr.: upit, ocjena smještaja, kupnja vouchera, itd.).
 3. Korisnik može dati odobrenje za upotrebu osobnih podataka u cilju reklamnih sadržaja neposrednih poslovnih odnosno marketinških upita (npr.: Newsletter, e-DM), koje odobrenje bilo kada bez ograničenja i obrazloženja, odvojeno se može povući od oba rukovoditelja podataka.
 4. Korisnik odobrenje može dati kod upotrebe pojedine usluge (npr.: rezervacija, upit, kupovina vouchera), stavljanjem kvačice u posebno određenom kvadratiću.
 5. Sudjelovanje u nagradnim igrama, Igrač je suglasan sa rukovanjem osobnim podatcima, detalje o podatcima određuje opis aktualne igre i pravila Nagradne igre .
 6. Za osobu koja nije navršila 14 godina, maloljetnika i inače ograničenu osobu u ime Korisnika pristanak može dati zakoniti zastupnik. Za osobu koja je navršila 14 godina, ali nije napunila 16 godina, maloljetnu osobu, odnosno inače ograničenu u ime Korisnika suglasnost daje zakonski zastupnik, odnosno naknadnim odobrenjem pristaje na rukovanje podatcima. Osoba koja je napunila 16 godina, kao maloljetni korisnik samostalno može dati suglasnost, za valjanost pravne izjave nije potrebna suglasnost zakonskog zastupnika ili odobrenje. Pružatelj usluga nije u mogućnosti kontrolirati zastupnikovo pravo zastupanja, odnosno upoznati sadržaj izjave zakonskog zastupnika, znači Korisnik, odnosno zakonski zastupnik jamči da odgovara pravnim normama. Pružatelj usluga odgovarajuću suglasnost zastupnika smatra uvaženim.
 7. Korisnik garantira da ima pravnovaljani pristanak u nizu usluga rukovati navedenim osobnim podatcima treće stvarne osobe.
 8. Zaprimljeni osobni podatci u slučaju različitih nedostajućih zakonskih odredaba Pružatelj usluga na sebe primjenjuje pravne obaveze (tako naročito računovodstvene obveze, Ugovorne obveze prema partnerima) u cilju izvršenja, odnosno sa ciljem ostvarenja svojih pravnih interesa ili trećih osoba, ako je uvažavanje takvog interesa vezano na zaštitu osobnih podataka u ograničavanju pravnog omjera, bez daljnih zasebnih suglasnosti, odnosno rukuje i nakon povlačenja odobrenja Korisnika.

V. Krug označenih podataka

 1. Za orginalnost, točnost osobnih podataka isključivo odgovara Pružatelj usluga.

  Na krug rukovanih osobnih podataka karakteristika usluga i elektronička trgovina, računovodstvo i reklamna pravila utječu, djelomično određuju, tako naročito elektronično trgovinske usluge, odnosno infornatičko društvo, povezane usuge pojedinim pitanjima govori 2001.g. CVIII.zakon 13/A.§ i privredna reklamna djelatnost, osnovni uvjeti i pojedina ograničenja govori 2008.g.XLVIII.zakon6.§.

 2. Rezervacija smještaja, Upit

  Rukovani podatci prilikom rezervacije smještaja odnosno upita: ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa (država, poštanski broj, naselje, ulica, kućni broj), spol, broj djece i dob, podatci o malim kućnim ljubimcima. Korisnik prilikom rezervacije smještaja i upita u rubrici napomena može podijeliti ostale osobne podatke sa posredničkim Partnerom, pružateljem smještaja i sa Pružateljem usluga.

 3. Ocjenivanje

  U slučaju uspješne rezervacije smeštaja, kupnje vouchera, i anonimnim putem popunjeni upit šalje Pružatelj usluga, u kojem je omogućeno ocjenjivanje smještaja. Preko Korisnika omogućena dostupnost ocjenjivanja smještaja, mišljenja - ovisno o odluci Korisnika oznakom imena i naselja ili bez imena, oznakom adrese naselja - svakome je javno dostupno.

 4. Slanje popisa podataka o smještaju

  Upotrebom funkcije „Šalji prijatelju“ Pružatelj usluga ne evidentira korisnikovo i prijateljevo ime i E-mail adresu.

 5. Kupnja vouchera

  Prilikom kupnje vouchera podatci kojima će se rukovati su: ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa( država, poštanski broj, naselje, ulica, kućni broj). Korisnik prilikom kupnje vouchera u rubriku napomena može podijeliti ostale osobne podatke sa posredničkim Partnerom, pružateljem smještaja i sa Pružateljem usluga.

 6. Upiti

  Podatci upita reklamnih i marketinških sadržaja sa ciljem neposredne trgovine kojima će se rukovati su sljedeći: Korisnikovo prezime i ime, tj. E-mail adresa.

VI.Cilj rukovanja podatcima

 1. Cilj rukovanja osobnim podatcima Korisnika pružanja usluga Web stranice, u ovim okvirima izričito: identifikacija Korisnika, razlikovanje od ostalih Korisnika, sprječavanje pristupa podatcima nedotičnih; proslijeđivanje Korisnikovih podataka u cilju upita, rezervacije smještaja, kupnje vouchera, prava Korisnika (omogućavanje Korisniku djelomično korištenje usluga), identifikacija; rješavanje poslova preko rada Pružatelja usluga sa strankama; održavanje kontakta s Korisnikom; slanje sistemskih poruka vezanih na Pružatelja usluga; korisnički sadržaji (npr.: ocjenjivanje smještaja), osiguranje mjesta, pohranjivanje za objavu; razvijanje usluga Web stranice, poboljšanje razine rada, povećanje Korisnikovog doživljaja; traženje smještaja i rezervacija, olakšanje traženja ponuda, omogućavanje kupnje povlaštenih vouchera koje se odnose na ponude Korisnika; izbjegavanje zlostavljanja; ispunjavanje računovodstvenih obveza; ispunjavanje pravnih obveza prema Partnerima-pružiteljima smještaja.
 2. Posebnim pristankom Pružatelj usluga, tj. Central Digital Media upotrebljava osobne podatke Korisnika (ime i prezime, E-mail adresa), upiti u cilju trgovačkih reklamnih i marketinških sadržaja (npr.: revngo.com, Newsletter, szallasguru.hu, Newsletter, e-DM, itd.).

VII. Prosljeđivanje podataka

 1. Rezervacija smještaja, Upit, Kupnja vouchera

  Prilikom Upita Korisnik na osnovu Korisnikovog dobrovoljnog pristanka istovremeno s upitom prosljeđuje Korisnikove/Posjetiteljeve ponude - osobne podatke (ime, E-mail adresa, broj telefona, podatci o malim kućnim ljubimcima) i napomenu, tj. ostale podatke za rezervaciju (povlastice, zahtijevane usluge s povećanim cijenama, izabrani način plaćanja, itd.), ciljem realizacije rezervacije, pružatelja smještaja, posrednika Korisnika. Pružatelj usluga poslije prosljeđuje u rezervaciji Korisnikove podatke, prema Partneru posredniku i upitniku smještaja, kada partner odgovori, da osigurava smještaj. Kupnjom vouchera Pružatelj usluga na osnovu dobrovoljnog pristanka Korisnika, istovremeno s narudžbom vouchera prosljeđuje Korisnikove - kupčeve osobne podatke (ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa) i napomena, tj. ostale podatke narudžbe (broj paketa, povlastica, tražene usluge s povišenim cijenama, sredstvo plaćanja, itd.) prema Partneru - posredniku, ovlaštenom osiguravatelju ponude smještaja, sa ciljem praćenja, kupnje i slanja vouchera.

 2. Osiguranje ponude

  Korisnik na obrascu rezervacije smještaja može odlučiti da Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. (sjedište: 1146 Budapest, Hungária körút 166., Cg. 01-10-046865) pošalje ponudu za osiguranje od otkaza putovanja. U interesu specijalne ponude za osiguranje za određenu osobu i putovanje Pružatelj usluga prosljeđuje podatke Korisnika: ime, E-mail adresa, spol, odredište putovanja (tuzemni ili inozemni), iznos rezervacije, datum dolaska i odlaska - Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

VIII. Vrijeme rukovanja podatcima

 1. Rukovanje podatcima u vezi zahtjeva za korištenje usluga

  Pružatelj usluga inicijativom Korisnika koji je poslao upit, gdje su obuhvaćeni podatci u slučaju prihvata ponude nadalje koristi iste kao podatke za rezervaciju, a odbijanjem ponude rukovanje traje do razdoblja u kojem se vrši novčani obračun s Partnerom. Pružatelj usluga na inicijativu Partnera rezervaciju smještaja, kupnju vouchera i prihvaćene ponude primjenjuje rukovanje podatcima do zastare, pri čemu se primjenjuje Zakon 2000.g. C. zakon 169.§ na osnovu 8 godina, tj. poreznog reda Zakon iz 2003.g.XCII., zakonom određenu zastarom.

 2. Rukovanje podatcima kod upita

  Pružatelj usluga pristankom propisa IX.3. točke do opoziva rukuje s osobnim podatcima Korisnika u cilju reklamnih neposrednih trgovačkih i marketinških upita. Prestankom usluge pojedinih Web stranica pojedinih zaključenih nagradnih igara, tj. brisanjem s Facebook-a ne uvjetuje povlačenje pristanka za slanje upita u cilju reklamnih, neposrednih trgovačkih, marketinških usluga, pristanak – upit – tip (npr.: revngo.com Newsletter, szallasguru.hu Newsletter, e-DM, itd.) - posebno treba povući.

 3. Korisnički servis

  Pružatelj usluga upućene žalbe na rad sa strankama, pitanja, molbe pohranjuje šest dana računajući od dana upućivanja, poslije ih briše - osim dopisivanja koja su u tijeku.

IX. Izmjena, brisanje, zaključak, protivljenje rukovanju podatcima

 1. Pružatelj usluga izmjenu podataka upita, rezervacije smještaja, kupnju vouchera, prvenstveno šalje prema partneru- pružatelju smještaja, na pohranjene kontakt podatke Partnera. U koliko Korisnik izrazi želju za izmjenu podataka istu upućuje Pružatelju usluga na E-mail adresu korisničkog servisa, Pružatelj usluga prosljeđuje zahtjev prema Partneru.
 2. Pružatelj usluga ocjenu smještaja u svrhu rada i pružanja usluge neprekidno pohranjuje i osigurava dostupnost do trajanja pravnih odnosa sa Partnerom szallas@szallas.hu emailom poslana pisana molba bez imena, ocjenu čini dostupnom samo sa oznakom ocjenjivača. Pružatelj usluga zadržava pravo da na osnovu svog razmatranja djelomično briše, odstranjuje i odbija ocjene.
 3. Upiti reklamne neposredne trgovine, odnosno sa ciljem marketinga, dana suglasnost na različite načine (npr.: revngo.com Newsletter, szallasguru.hu Newsletter, e-DM) zasebno na dnu elektroničnog pisma putem navedenog linka , ili szallas.@szallas.hu email adresu ili Szallas.hu Ltd. 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. poštanskoj adresi i szallas@szallas.hu email adresi ili Central Digital Media Ltd. 1872 Budapest poštanskoj adresi je moguć opoziv zasebno u odnosu na dva rukovoditelja podatcima.
 4. Korisnik u slučaju odstupanja od gore navedenog – tzv. obvezno izuzimanje u rukovanju podataka szallas@szallas.hu email adresu poslanom pismu može osobno zatražiti brisanje podataka od Pružatelja usluga. Korisnikove osobne podatke Pružatelj usluga briše bez molbe dotičnog ako je rukovanje protuzakonito; cilj rukovanja podatkom je prestao; pohranjivanje podataka zakonom određeni rok je istekao; to je odredio sud ili je Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság odredio; ili je rukovanje podatkom nepotpun ili pogrešan – i ovo stanje nema pravnog lijeka – pod pretpostavkom, ako brisanje zakon ne isključi. Umjesto brisanja Pružatelj usluga pohranjuje osobne podatke, ako Korisnik to zatraži, ili ako na osnovu raspoloživih informacija može se pretpostaviti, da brisanje šteti Korisnikove pravne interese. Na takav način pohranjenim osobnim podatcima isključivo tako dugo rukuje, dok postoji onaj cilj rukovanja, koji isključuje brisanje osobnih podataka. Odobrenjem Korisnika nakon povlačenja Pružatelj usluga prema IV.9. točci i nadalje može rukovati osobnim podacima dotičnog.
 5. Korisnik može prigovoriti rukovanju osobnim podacima a szallas@szallas.hu na e-mail adresu korisničkog servisa poslanom pismu,
  1. ako se rukovanje osobnim podacima ili prosleđivanje isključivo odnosi na Pružatelja usluga, njegovo ispunjavanje pravnih obveza ili rukovoditelja podatcima, primatelja podataka ili trećeg lica, ako je potrebno za uvažavanje osobnih interesa, izuzev u slučaju obveznog rukovanja podacima;
  2. ukoliko se događa upotreba osobnog podatka ili prosleđivanje neposredne trgovine, ispitivanje javnog mijenja ili u cilju znanstvenog istraživanja; odnosno
  3. u nekom zakonu određenom ostalom slučaju.
 6. Kada Pružatelj usluga ustanovi da je protivljenje Korisnika osnovano, rukovanje podatcima – uključujući i daljnji prijem podataka i možebitno prosljeđivanje podataka - ukida, i podatke zaključuje, odnosno o protivljenju, nadalje na temelju istog u izvršenoj organizaciji obavještava sve one, kojima je ranije proslijedio ove osobne podatke Korisnika, i koji su obvezni djelovati u interesu ostvarenja prava protivljenja.
 7. Ako je rukovanje podatkom (npr. računovodstvo) odredio zakon, Pružatelj usluga Korisnikove podatke ne smije brisati, međutim osobni podatak nemože proslijediti primatelju podataka, ako je suglasan sa protivljenjem, ili je sud ustanovio pravnu osnovu protivljenja.

X. Traženje informacije

 1. Korisnik ima pravo bilo kada zatražiti informaciju vezanu za pružene usluge na Web stranici, ovisno o rukovanju, osobnim podatcima koji se odnose na njega na szallas@szallas.hu e-mail adresu, a +36 30 / 344 2000 telefonski broj ili skype (szallasguru korisničko ime). Pružatelj usluga će na zamolbu Korisnika može dati informaciju o podatcima koji se odnose na Korisnika, a koji se odnose na predmetnu uslugu ili je povezana sa podatcima, odnosno o podatcima koje je sam povjerio rukovoditelju podatcima, o samim podatcima, njegovim izvorima, o cilju obrade podataka, pravnim osnovama, razdoblju, nazivu ili imenu rukovoditelja podatcima, njegovoj adresi, o pravnim osnovama prosljeđivanja ovih podataka, kao i o adresama primatelja, o radnjama koje su povezane sa obradom podataka. Pružatelj usluga će pružiti informacije unutar 30 dana od dana zaprimanja zamolbe.
 2. Nadležnost suda, tužiteljstva, istražitelja, nadležnost u slučaju kršenja, nadležnost gospodarstva, obnaša Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, odnosno na osnovu zakonom propisanih prava informacije mogu zatražiti i druge institucije, što bi se odnosilo na njihovo prosljeđivanje, predavanje, odnosno predaju spisa, a radi njihovog zahtijevanja. Pružatelj usluga će na zahtjev organa – ako je isti naveo točno i izričito cilj zahtjeva i djelokrug primjene – pružit će zatražene osobne podatke bez zadrške.

XI. Obrada zahtjeva

 1. Zahtjev koji je stigao e-mailom Pružatelju usluga isti će smatrati kao zahtjev Korisnika. Zahtjeve koji su stigli sa drugih e-mail adresa, odnosno na drugačiji način primljene pismene zahtjeve Korisnik može zahtijevati samo ako je – Pružatelj usluga ima zakonom propisano pravo na određen način – na odgovarajući način dokazao svoj status Korisnika.
 2. Ako se obrada podataka od strane Pružatelja usluga ne zasniva na pristanku, već je osnova zahtjeva treće osobe, dotični može zatražiti brisanje osobnih podataka, kao i informaciju koja se odnosi na obradu podataka kao što su korisnički podatci i redanje koje se dovode u vezu sa istima.
 3. U slučaju da je Korisnik preminuo sa izvatkom iz Matične knjige umrlih, odnosno sa njegovom kopijom, koji je potrebno poslati na szallas@szallas.hu e-mail adresu korisničkog servisa bilo koji član obitelji Korisnika može isti poslati, odnosno to može učiniti i onaj koga je u oporuci za takvo što odredio sam Korisnik, može zatražiti brisanje korisničkih podataka dotičnog Korisnika, kao i sve informacije vezane uz njega.

XII. Dostupni pravni lijekovi


XIII. Sigurnost podataka

 1. Pružatelj usluga će poduzeti sve potrebne tehničke i organizacijske mjere, te će donijeti sve potrebne propise o načinu obrade podataka u interesu toga da zaštiti podatke koje je proslijedio Korisnik, odnosno za koje je Korisnik omogućio da budu dostupni, na način da tijekom obrade podataka u potpunosti budu sigurni i zaštićeni.
 2. Pružatelj usluga pohranjuje osobne podatke na području Mađarske, u Central Digital Media Ltd. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) pod 24 satnom zaštitom i kamerama.

XIV. Logging podatci


XV. Cookie


XVI. Vanjski posrednici


XVII. Vanjski suradnici za analitiku weba i oglašavanje – pružanje usluga oglašavanja

 1. Za funkcioniranje Web stranice Pružatelj usluge koristi usluge vanjskih suradnika za analitiku weba i oglašavanje – usluge oglašavanja, koji svoje poslovanje vrše nezavisno od Pružatelja usluge.
 2. Pružatelj usluga koristi usluge Google Inc. Google Analytics i Google Adwords-a. Koristi Google Inc. cookie-je i web beacont (web marker), a u cilju postizanja prikupljanja informacija, kao i u interesu da pomogne ocjenjivanje Web stranice. Informacije pohranjene preko cookie-ja (ovdje podrazumijevajući i IP adresu Korisnika) Google Inc. pohranjuje ih na zajedničkim serverima. Google Inc. može predati sakupljene informacije prema trećim osobama, ako je to zakonom propisano, ili je od strane Google Inc. trećim osobama povjerena obrada informacija. Remarketing Google Adwords-a u okviru Google Inc. je takav da na opremi Korisnika može postaviti takve cookie-je koji prate ponašanje Korisnika Online i na osnovu kojih Google Inc., dakle na osnovu ponašanja i zanimanja postavlja mogućnost dostizanja onih reklama, odnosno oglašavanja koji se nalaze i na drugim web stranicama. Cookie omogućava Google Inc. da sazna i druge lozinke Korisnika. Google Inc. „Osnovne odredbe o zaštiti podataka” a http://www.google.hr/intl/hr/policies/privacy/ možete pronaći. Daljnje informacije o onemogućavanju cookie-a i druge korisne informacije vezane za oglašavanje možete naći na niže navedenoj web stranici: http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/ads/. Odbijanje web beacon-a nije moguće.
 3. Za oglašavanje – usluge oglašavanja Pružatelj usluga koristi usluge Adverticum Zrt., o čemu, kao i o zaštiti podataka možete pročitat na http://www.adverticum.hu/ stranici.
Informacija o korištenju podataka
Szallas.hu

Za Szallas.hu Zrt. (nadalje: Pružatelj usluga) je izuzetni cilj, ujedno i obveza zaštita osobnih podataka, a koji su stavljeni na raspolaganje.

Pružatelj usluga, ovim putem informira http://www.szallas.hu i http://www.szallasguru.hu podstranica (nadalje zajedno: Web stranica, Szallas.hu) da je posjetiteljeva aktivnost na webstranici vezana za uslugu rukovođenja osobnim podatcima, rukovoditelj(i), kao osobnim podatcima, rukovanje osobnim podatcima u okviru zajedničkih načela i prakse, prosljeđivanje podataka, u interesu zaštite osobnih podataka poduzetim organizacijskim i tehničkim mjerema, odnosno način i mogućnost pravnih primjena.

Predmetna Uputa o rukovođenju podatcima je dio Uvjeta korištenja i s njihovim odredbama zajedno čini cjelinu.

Korištenjem Web-popisa neke usluge, primjena korištenja, inicijativom, Vi kao korisnik suglasni ste, da na rukovanje osobnim podatcima, primjeni prisutnom Uputom o rukovođenju podatcima. Ako u dotičnim Uputama nisu navedene radnje na Web stranici i usluge Pružatelja usluge vezane na ostala rukovanja podatcima, upute daje Pružatelj usluge prilikom preuzimanja podataka.

I. Rukovoditelj podatcima, obrađivač podataka

 1. Usluge Web stranice

  Rukovoditelj podatcima: Szallas.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (Ltd.) Sjedište: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. Registarski broj: 05-09-022421 (Miskolci Törvényszék Cégbírósága) Porezni broj: 23473706-2-05 Korisnički servis: szallas@szallas.hu, skype: szallasguru, +36 30 / 344 2000

  Partneri – iznajmljivači/pružatelji smještaja za odmor samostalno djeluju kao rukovodioci podatcima kod rezerviranja soba, traženja ponuda i kupovina naloga, s osobnim podatcima koji su im stavljena na raspolaganje. Kao osnov u krugu uslužno informatičkog sustava Pružatelj usluga za obradu podataka koristi Central Digital Media Ltd. Rukovanje podtacima registarski broj: NAIH-56614/2012.

 2. Upiti

  Reklamne sadržaje , neposredne komercijalne odnosno marketinške upite (npr. Newsletter, e-DM) Pružatelj usluga i Central Digital Media Ltd. (nadalje: Central Digital Media) neovisno jedan od drugoga rukuju podatcima Korisnika. Central Digital Media primjene podataka u praksi Sanomacentari Informacija o rukovođenju podatcima raspolaže.

  Ime poduzeća: Central Digital Media Ltd. Sjedište: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Registarski broj: 01-10-044658 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Porezni broj: 12715134-2-44 Telefon: 06 (1) 437-1100

  Registarski brojevi Rukovođenje podatcima: Szolgáltató – NAIH-56613/2012., Central Digital Media – zahtjev za registarski identifikator u tijeku.

II. Prometi

 1. U Informaciji o Rukovanju podacima upotrebljeni izrazi o pravu informacijskog samoodređenja i o informacijskoj slobodi 2011. évi CXII. zakon (Info zakon) tumači se u okviru odredba određenih prometa, odnosno o uvjetima Primjene određenih prometa.
 2. U Info zakon okvirima:

  osobni podatak: podatak vezan na kontaktiranog – izričito ime kontaktiranog, identifikacijska oznaka, odnosno jedna ili više fizička, fiziološka, mentalna, privredna, kulturna ili socijalna karakteristična spoznaja -, odnosno iz podataka proizašli mogući zaključak;

  dotičan: bilo kakav određeni osobni podatak je osnov za identifikaciju ili neposredno ili posredno moguća identificirana osoba;

  suglasnost: samostalna i izričito izražena volja dotičnog, koja se temelji na odgovarajućoj informaciji, i kojom daje nedvojbenu suglasnost na osobne podatke koje se na njega odnose- -potpuno ili na pojedine aktivnosti-rukovanje;

  rukovanje podatcima: neovisno o primjenjenom postupku, izvršene bilo kakve radnje ili ukupne radnje, izričito sakupljanje, prijem, unos, sređivanje, pohranjivanje, promjena, upotreba, ispitivanje, proslijeđivanje, objavljivanje, usklađivanje ili povezivanje, zaključak, brisanje i poništavanje, odnosno sprječavanje daljnjeg korištenja podataka, fotografije,-glas-ili izrada slika, odnosno fizičke karakteristike osobe za moguću identifikaciju (npr.: otisak prsta ili dlana, DNK uzorak, slika irisa) upisivanje;

  rukovoditelj podatcima: ona prirodna ili pravna osoba, ili organizacija koja ne raspolaže pravnim osobama, tko ili što samostalno ili drugima zajedno određuje cilj rukovođenja podatcima, (uključujući i primjenjeno sredstvo) donosi odluke i izvršava, ili po njemu ovlašteno obrađivač podataka izvršava;

  proslijeđivanje podataka: omogućavanje pristupa podatcima po određenoj trećoj osobi;

  javna objava: pristup podatcima omogućavanje svima;

  brisanje podataka: neprepoznatljivost podataka na način da je ponovna uspostava nemoguća ;

  označenje podataka: podatke označiti oznakama u cilju razlikovanja;

  zaključak podataka: opskrba podataka označenim oznakama zbog konačnog rukovanja ili u cilju ograničavanja na određeno vrijeme;

  obrada podataka: tehničke radnje koje se vežu na rukovanje podatcima, neovisno o izvršavanju radnje primjenom načina i sredstava, odnosno od mjesta primjene, predpostavkom da tehničke zadatke na podatcima vrše ;

  obrađivač podataka: ona prirodna ili pravna osoba, odnosno ustanova koja ne raspolaže pravnim osobama, tko ili što na osnovu sklopljenog ugovora-uključujući i ugovore sklopljene prema odredbama pravnih pravila-vrši obradu podataka;

III. Načelo rukovanja podatcima

 • Pružatelj usluga rukuje unesenim osobnim podatcima prema važećim pravnim propisima o zaštiti podataka-naročito sa Info zakonom-međunarodnim sporazumima u vezi zaštite podataka, unijske pravne akte i ostalim pravnim regulacijama, prisutnom informacijom .
IV. Pravni temelj rukovanja podatcima

 1. Radnje i usluge na Web stranici koje su vezane na rukovanje sa primljenim osobnim podatcima osnovane su na dobrovoljnom odobrenju dotičnog.
 2. Korisnik odobravanje izražava korištenjem neke usluge Web stranice(npr.: upit, ocjena smještaja, kupnja vouchera, itd.).
 3. Korisnik može dati odobrenje za upotrebu osobnih podataka u cilju reklamnih sadržaja neposrednih poslovnih odnosno marketinških upita (npr.: Newsletter, e-DM), koje odobrenje bilo kada bez ograničenja i obrazloženja, odvojeno se može povući od oba rukovoditelja podataka.
 4. Korisnik odobrenje može dati kod upotrebe pojedine usluge (npr.: rezervacija, upit, kupovina vouchera), stavljanjem kvačice u posebno određenom kvadratiću.
 5. Sudjelovanje u nagradnim igrama, Igrač je suglasan sa rukovanjem osobnim podatcima, detalje o podatcima određuje opis aktualne igre i pravila Nagradne igre .
 6. Za osobu koja nije navršila 14 godina, maloljetnika i inače ograničenu osobu u ime Korisnika pristanak može dati zakoniti zastupnik. Za osobu koja je navršila 14 godina, ali nije napunila 16 godina, maloljetnu osobu, odnosno inače ograničenu u ime Korisnika suglasnost daje zakonski zastupnik, odnosno naknadnim odobrenjem pristaje na rukovanje podatcima. Osoba koja je napunila 16 godina, kao maloljetni korisnik samostalno može dati suglasnost, za valjanost pravne izjave nije potrebna suglasnost zakonskog zastupnika ili odobrenje. Pružatelj usluga nije u mogućnosti kontrolirati zastupnikovo pravo zastupanja, odnosno upoznati sadržaj izjave zakonskog zastupnika, znači Korisnik, odnosno zakonski zastupnik jamči da odgovara pravnim normama. Pružatelj usluga odgovarajuću suglasnost zastupnika smatra uvaženim.
 7. Korisnik garantira da ima pravnovaljani pristanak u nizu usluga rukovati navedenim osobnim podatcima treće stvarne osobe.
 8. Zaprimljeni osobni podatci u slučaju različitih nedostajućih zakonskih odredaba Pružatelj usluga na sebe primjenjuje pravne obaveze (tako naročito računovodstvene obveze, Ugovorne obveze prema partnerima) u cilju izvršenja, odnosno sa ciljem ostvarenja svojih pravnih interesa ili trećih osoba, ako je uvažavanje takvog interesa vezano na zaštitu osobnih podataka u ograničavanju pravnog omjera, bez daljnih zasebnih suglasnosti, odnosno rukuje i nakon povlačenja odobrenja Korisnika.

V. Krug označenih podataka

 1. Za orginalnost, točnost osobnih podataka isključivo odgovara Pružatelj usluga.

  Na krug rukovanih osobnih podataka karakteristika usluga i elektronička trgovina, računovodstvo i reklamna pravila utječu, djelomično određuju, tako naročito elektronično trgovinske usluge, odnosno infornatičko društvo, povezane usuge pojedinim pitanjima govori 2001.g. CVIII.zakon 13/A.§ i privredna reklamna djelatnost, osnovni uvjeti i pojedina ograničenja govori 2008.g.XLVIII.zakon6.§.

 2. Rezervacija smještaja, Upit

  Rukovani podatci prilikom rezervacije smještaja odnosno upita: ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa (država, poštanski broj, naselje, ulica, kućni broj), spol, broj djece i dob, podatci o malim kućnim ljubimcima. Korisnik prilikom rezervacije smještaja i upita u rubrici napomena može podijeliti ostale osobne podatke sa posredničkim Partnerom, pružateljem smještaja i sa Pružateljem usluga.

 3. Ocjenivanje

  U slučaju uspješne rezervacije smeštaja, kupnje vouchera, i anonimnim putem popunjeni upit šalje Pružatelj usluga, u kojem je omogućeno ocjenjivanje smještaja. Preko Korisnika omogućena dostupnost ocjenjivanja smještaja, mišljenja - ovisno o odluci Korisnika oznakom imena i naselja ili bez imena, oznakom adrese naselja - svakome je javno dostupno.

 4. Slanje popisa podataka o smještaju

  Upotrebom funkcije „Šalji prijatelju“ Pružatelj usluga ne evidentira korisnikovo i prijateljevo ime i E-mail adresu.

 5. Kupnja vouchera

  Prilikom kupnje vouchera podatci kojima će se rukovati su: ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa( država, poštanski broj, naselje, ulica, kućni broj). Korisnik prilikom kupnje vouchera u rubriku napomena može podijeliti ostale osobne podatke sa posredničkim Partnerom, pružateljem smještaja i sa Pružateljem usluga.

 6. Upiti

  Podatci upita reklamnih i marketinških sadržaja sa ciljem neposredne trgovine kojima će se rukovati su sljedeći: Korisnikovo prezime i ime, tj. E-mail adresa.

VI.Cilj rukovanja podatcima

 1. Cilj rukovanja osobnim podatcima Korisnika pružanja usluga Web stranice, u ovim okvirima izričito: identifikacija Korisnika, razlikovanje od ostalih Korisnika, sprječavanje pristupa podatcima nedotičnih; proslijeđivanje Korisnikovih podataka u cilju upita, rezervacije smještaja, kupnje vouchera, prava Korisnika (omogućavanje Korisniku djelomično korištenje usluga), identifikacija; rješavanje poslova preko rada Pružatelja usluga sa strankama; održavanje kontakta s Korisnikom; slanje sistemskih poruka vezanih na Pružatelja usluga; korisnički sadržaji (npr.: ocjenjivanje smještaja), osiguranje mjesta, pohranjivanje za objavu; razvijanje usluga Web stranice, poboljšanje razine rada, povećanje Korisnikovog doživljaja; traženje smještaja i rezervacija, olakšanje traženja ponuda, omogućavanje kupnje povlaštenih vouchera koje se odnose na ponude Korisnika; izbjegavanje zlostavljanja; ispunjavanje računovodstvenih obveza; ispunjavanje pravnih obveza prema Partnerima-pružiteljima smještaja.
 2. Posebnim pristankom Pružatelj usluga, tj. Central Digital Media upotrebljava osobne podatke Korisnika (ime i prezime, E-mail adresa), upiti u cilju trgovačkih reklamnih i marketinških sadržaja (npr.: revngo.com, Newsletter, szallasguru.hu, Newsletter, e-DM, itd.).

VII. Prosljeđivanje podataka

 1. Rezervacija smještaja, Upit, Kupnja vouchera

  Prilikom Upita Korisnik na osnovu Korisnikovog dobrovoljnog pristanka istovremeno s upitom prosljeđuje Korisnikove/Posjetiteljeve ponude - osobne podatke (ime, E-mail adresa, broj telefona, podatci o malim kućnim ljubimcima) i napomenu, tj. ostale podatke za rezervaciju (povlastice, zahtijevane usluge s povećanim cijenama, izabrani način plaćanja, itd.), ciljem realizacije rezervacije, pružatelja smještaja, posrednika Korisnika. Pružatelj usluga poslije prosljeđuje u rezervaciji Korisnikove podatke, prema Partneru posredniku i upitniku smještaja, kada partner odgovori, da osigurava smještaj. Kupnjom vouchera Pružatelj usluga na osnovu dobrovoljnog pristanka Korisnika, istovremeno s narudžbom vouchera prosljeđuje Korisnikove - kupčeve osobne podatke (ime, E-mail adresa, broj telefona, adresa) i napomena, tj. ostale podatke narudžbe (broj paketa, povlastica, tražene usluge s povišenim cijenama, sredstvo plaćanja, itd.) prema Partneru - posredniku, ovlaštenom osiguravatelju ponude smještaja, sa ciljem praćenja, kupnje i slanja vouchera.

 2. Osiguranje ponude

  Korisnik na obrascu rezervacije smještaja može odlučiti da Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. (sjedište: 1146 Budapest, Hungária körút 166., Cg. 01-10-046865) pošalje ponudu za osiguranje od otkaza putovanja. U interesu specijalne ponude za osiguranje za određenu osobu i putovanje Pružatelj usluga prosljeđuje podatke Korisnika: ime, E-mail adresa, spol, odredište putovanja (tuzemni ili inozemni), iznos rezervacije, datum dolaska i odlaska - Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

VIII. Vrijeme rukovanja podatcima

 1. Rukovanje podatcima u vezi zahtjeva za korištenje usluga

  Pružatelj usluga inicijativom Korisnika koji je poslao upit, gdje su obuhvaćeni podatci u slučaju prihvata ponude nadalje koristi iste kao podatke za rezervaciju, a odbijanjem ponude rukovanje traje do razdoblja u kojem se vrši novčani obračun s Partnerom. Pružatelj usluga na inicijativu Partnera rezervaciju smještaja, kupnju vouchera i prihvaćene ponude primjenjuje rukovanje podatcima do zastare, pri čemu se primjenjuje Zakon 2000.g. C. zakon 169.§ na osnovu 8 godina, tj. poreznog reda Zakon iz 2003.g.XCII., zakonom određenu zastarom.

 2. Rukovanje podatcima kod upita

  Pružatelj usluga pristankom propisa IX.3. točke do opoziva rukuje s osobnim podatcima Korisnika u cilju reklamnih neposrednih trgovačkih i marketinških upita. Prestankom usluge pojedinih Web stranica pojedinih zaključenih nagradnih igara, tj. brisanjem s Facebook-a ne uvjetuje povlačenje pristanka za slanje upita u cilju reklamnih, neposrednih trgovačkih, marketinških usluga, pristanak – upit – tip (npr.: revngo.com Newsletter, szallasguru.hu Newsletter, e-DM, itd.) - posebno treba povući.

 3. Korisnički servis

  Pružatelj usluga upućene žalbe na rad sa strankama, pitanja, molbe pohranjuje šest dana računajući od dana upućivanja, poslije ih briše - osim dopisivanja koja su u tijeku.

IX. Izmjena, brisanje, zaključak, protivljenje rukovanju podatcima

 1. Pružatelj usluga izmjenu podataka upita, rezervacije smještaja, kupnju vouchera, prvenstveno šalje prema partneru- pružatelju smještaja, na pohranjene kontakt podatke Partnera. U koliko Korisnik izrazi želju za izmjenu podataka istu upućuje Pružatelju usluga na E-mail adresu korisničkog servisa, Pružatelj usluga prosljeđuje zahtjev prema Partneru.
 2. Pružatelj usluga ocjenu smještaja u svrhu rada i pružanja usluge neprekidno pohranjuje i osigurava dostupnost do trajanja pravnih odnosa sa Partnerom szallas@szallas.hu emailom poslana pisana molba bez imena, ocjenu čini dostupnom samo sa oznakom ocjenjivača. Pružatelj usluga zadržava pravo da na osnovu svog razmatranja djelomično briše, odstranjuje i odbija ocjene.
 3. Upiti reklamne neposredne trgovine, odnosno sa ciljem marketinga, dana suglasnost na različite načine (npr.: revngo.com Newsletter, szallasguru.hu Newsletter, e-DM) zasebno na dnu elektroničnog pisma putem navedenog linka , ili szallas.@szallas.hu email adresu ili Szallas.hu Ltd. 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. poštanskoj adresi i szallas@szallas.hu email adresi ili Central Digital Media Ltd. 1872 Budapest poštanskoj adresi je moguć opoziv zasebno u odnosu na dva rukovoditelja podatcima.
 4. Korisnik u slučaju odstupanja od gore navedenog – tzv. obvezno izuzimanje u rukovanju podataka szallas@szallas.hu email adresu poslanom pismu može osobno zatražiti brisanje podataka od Pružatelja usluga. Korisnikove osobne podatke Pružatelj usluga briše bez molbe dotičnog ako je rukovanje protuzakonito; cilj rukovanja podatkom je prestao; pohranjivanje podataka zakonom određeni rok je istekao; to je odredio sud ili je Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság odredio; ili je rukovanje podatkom nepotpun ili pogrešan – i ovo stanje nema pravnog lijeka – pod pretpostavkom, ako brisanje zakon ne isključi. Umjesto brisanja Pružatelj usluga pohranjuje osobne podatke, ako Korisnik to zatraži, ili ako na osnovu raspoloživih informacija može se pretpostaviti, da brisanje šteti Korisnikove pravne interese. Na takav način pohranjenim osobnim podatcima isključivo tako dugo rukuje, dok postoji onaj cilj rukovanja, koji isključuje brisanje osobnih podataka. Odobrenjem Korisnika nakon povlačenja Pružatelj usluga prema IV.9. točci i nadalje može rukovati osobnim podacima dotičnog.
 5. Korisnik može prigovoriti rukovanju osobnim podacima a szallas@szallas.hu na e-mail adresu korisničkog servisa poslanom pismu,
  1. ako se rukovanje osobnim podacima ili prosleđivanje isključivo odnosi na Pružatelja usluga, njegovo ispunjavanje pravnih obveza ili rukovoditelja podatcima, primatelja podataka ili trećeg lica, ako je potrebno za uvažavanje osobnih interesa, izuzev u slučaju obveznog rukovanja podacima;
  2. ukoliko se događa upotreba osobnog podatka ili prosleđivanje neposredne trgovine, ispitivanje javnog mijenja ili u cilju znanstvenog istraživanja; odnosno
  3. u nekom zakonu određenom ostalom slučaju.
 6. Kada Pružatelj usluga ustanovi da je protivljenje Korisnika osnovano, rukovanje podatcima – uključujući i daljnji prijem podataka i možebitno prosljeđivanje podataka - ukida, i podatke zaključuje, odnosno o protivljenju, nadalje na temelju istog u izvršenoj organizaciji obavještava sve one, kojima je ranije proslijedio ove osobne podatke Korisnika, i koji su obvezni djelovati u interesu ostvarenja prava protivljenja.
 7. Ako je rukovanje podatkom (npr. računovodstvo) odredio zakon, Pružatelj usluga Korisnikove podatke ne smije brisati, međutim osobni podatak nemože proslijediti primatelju podataka, ako je suglasan sa protivljenjem, ili je sud ustanovio pravnu osnovu protivljenja.

X. Traženje informacije

 1. Korisnik ima pravo bilo kada zatražiti informaciju vezanu za pružene usluge na Web stranici, ovisno o rukovanju, osobnim podatcima koji se odnose na njega na szallas@szallas.hu e-mail adresu, a +36 30 / 344 2000 telefonski broj ili skype (szallasguru korisničko ime). Pružatelj usluga će na zamolbu Korisnika može dati informaciju o podatcima koji se odnose na Korisnika, a koji se odnose na predmetnu uslugu ili je povezana sa podatcima, odnosno o podatcima koje je sam povjerio rukovoditelju podatcima, o samim podatcima, njegovim izvorima, o cilju obrade podataka, pravnim osnovama, razdoblju, nazivu ili imenu rukovoditelja podatcima, njegovoj adresi, o pravnim osnovama prosljeđivanja ovih podataka, kao i o adresama primatelja, o radnjama koje su povezane sa obradom podataka. Pružatelj usluga će pružiti informacije unutar 30 dana od dana zaprimanja zamolbe.
 2. Nadležnost suda, tužiteljstva, istražitelja, nadležnost u slučaju kršenja, nadležnost gospodarstva, obnaša Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, odnosno na osnovu zakonom propisanih prava informacije mogu zatražiti i druge institucije, što bi se odnosilo na njihovo prosljeđivanje, predavanje, odnosno predaju spisa, a radi njihovog zahtijevanja. Pružatelj usluga će na zahtjev organa – ako je isti naveo točno i izričito cilj zahtjeva i djelokrug primjene – pružit će zatražene osobne podatke bez zadrške.

XI. Obrada zahtjeva

 1. Zahtjev koji je stigao e-mailom Pružatelju usluga isti će smatrati kao zahtjev Korisnika. Zahtjeve koji su stigli sa drugih e-mail adresa, odnosno na drugačiji način primljene pismene zahtjeve Korisnik može zahtijevati samo ako je – Pružatelj usluga ima zakonom propisano pravo na određen način – na odgovarajući način dokazao svoj status Korisnika.
 2. Ako se obrada podataka od strane Pružatelja usluga ne zasniva na pristanku, već je osnova zahtjeva treće osobe, dotični može zatražiti brisanje osobnih podataka, kao i informaciju koja se odnosi na obradu podataka kao što su korisnički podatci i redanje koje se dovode u vezu sa istima.
 3. U slučaju da je Korisnik preminuo sa izvatkom iz Matične knjige umrlih, odnosno sa njegovom kopijom, koji je potrebno poslati na szallas@szallas.hu e-mail adresu korisničkog servisa bilo koji član obitelji Korisnika može isti poslati, odnosno to može učiniti i onaj koga je u oporuci za takvo što odredio sam Korisnik, može zatražiti brisanje korisničkih podataka dotičnog Korisnika, kao i sve informacije vezane uz njega.

XII. Dostupni pravni lijekovi

 • U slučaju kršenja zakonskih prava u obradi predmetnih osobnih podataka prekršajnu prijavu moguće je podnijeti sudu: Fővárosi Törvényszékhez ili se može obratiti u svezi toga: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (predsjednik: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

XIII. Sigurnost podataka

 1. Pružatelj usluga će poduzeti sve potrebne tehničke i organizacijske mjere, te će donijeti sve potrebne propise o načinu obrade podataka u interesu toga da zaštiti podatke koje je proslijedio Korisnik, odnosno za koje je Korisnik omogućio da budu dostupni, na način da tijekom obrade podataka u potpunosti budu sigurni i zaštićeni.
 2. Pružatelj usluga pohranjuje osobne podatke na području Mađarske, u Central Digital Media Ltd. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) pod 24 satnom zaštitom i kamerama.

XIV. Logging podatci

 • Pri uporabi Web stranice pohranjuju se podatci o posjećivanju iste kao i neke konverzijske radnje (pl.: registracija, rezervacija, upit, rezervacija paketa, prijava na Newsletter i e-DM, registracija na nagradne igre, kupnja vouchera) , IP adresa posjetitelja, kao i adresa posjećene stranice. Dnevno bilježenje ovih podataka sustav vrši neprekidno radi eventualnih zloporaba, radi pripreme statističkih podataka, te u cilju izvršenja pružanja usluge na Web stranici kao i radi provjere njenog funkcioniranja, te usluge štiti sa osobnim podatcima.

XV. Cookie

 • U interesu prilagođenih funkcija i radi udobnosti pretraživača cookie pohranjuje na 30 dana za 6 posljednje pregledanih smještaja, vrijeme posjeta posljednje pogledane stranice, a jezik kojim se koristio pretraživač, upotrijebljenu valutu, zatvaranje pop-up prozora za prijavu na Newsletter. Primjena cookie pretraživača uz pravilno postavljanje može de odbiti, a u tom slučaju Korisnik neće moći više primjenjivati ovu funkciju koja mu pruža udobnost.

XVI. Vanjski posrednici

 • U okviru pružanja usluga Pružatelja usluga moguća su pružanja usluga vanjskih posrednika na društvenim mrežama i njihovih zajedničkih sadržaja (npr.: iWiW, Twitter, Facebook) gdje se rukovoditeljem podataka smatra i podrazumijeva predmetna društvena mreža, pri čemu se primjenjuju njihove vlastite odredbe i propisi o zaštiti osobnih podataka, te su one i mjerodavne. Usluge koje se nalaze u okviru pružanja usluga Pružatelja usluga, ali koje održava vanjski posrednik (npr.: „Pitaj, mi odgovaramo“ rubrika na Facebook-u) a u odnosu na osobne podatke također su mjerodavni propisi o zaštiti podataka tog vanjskog posrednika.
 • Dostupne aplikacije koje je postavio Pružatelj usluga Na Szallas.hu Facebook stranici tijekom postavljanja istih od strane Facebook Inc. i u informacijama proslijeđenih određenih osobnih podataka daje podatke Pružatelju usluga uz sam pristanak Korisnika, Facebook Inc. pridržavajući seosnovne odredbe o zaštiti podataka. Ako neki od primijenjenih aplikacija upućuje na Facebook Informacija o zaštiti podataka je prikladna za primjenu pri obrađivanju podataka od strane Pružatelja usluga, osim kod pojedinih obrada podataka unutar Facebook-a (npr.: brisanje aplikacije, mišljenje, itd.) tada se primjenjuju osnovne odredbe o zaštiti podataka Facebook-a osnovne odredbe o zaštiti podataka. Brisanje aplikacija na postavkama Facebook-a može se pokrenuti u izborniku (http://www.facebook.com/settings?tab=applications). Obrada podataka koje se odnose na nagradne igre na Szallas.hu Facebook opis aktualne Nagradne igre i Pravila nagradne igre određuje Pružatelj usluga. Pružatelj usluga kod brisanja nekog od aplikacija koja je na Facebook-u ne ocjenjuje reklamne sadržaje i njegove neposredne rezultate poslovanja odnosno marketinški odjek povlačenja iste.

XVII. Vanjski suradnici za analitiku weba i oglašavanje – pružanje usluga oglašavanja

 1. Za funkcioniranje Web stranice Pružatelj usluge koristi usluge vanjskih suradnika za analitiku weba i oglašavanje – usluge oglašavanja, koji svoje poslovanje vrše nezavisno od Pružatelja usluge.
 2. Pružatelj usluga koristi usluge Google Inc. Google Analytics i Google Adwords-a. Koristi Google Inc. cookie-je i web beacont (web marker), a u cilju postizanja prikupljanja informacija, kao i u interesu da pomogne ocjenjivanje Web stranice. Informacije pohranjene preko cookie-ja (ovdje podrazumijevajući i IP adresu Korisnika) Google Inc. pohranjuje ih na zajedničkim serverima. Google Inc. može predati sakupljene informacije prema trećim osobama, ako je to zakonom propisano, ili je od strane Google Inc. trećim osobama povjerena obrada informacija. Remarketing Google Adwords-a u okviru Google Inc. je takav da na opremi Korisnika može postaviti takve cookie-je koji prate ponašanje Korisnika Online i na osnovu kojih Google Inc., dakle na osnovu ponašanja i zanimanja postavlja mogućnost dostizanja onih reklama, odnosno oglašavanja koji se nalaze i na drugim web stranicama. Cookie omogućava Google Inc. da sazna i druge lozinke Korisnika. Google Inc. „Osnovne odredbe o zaštiti podataka” a http://www.google.hr/intl/hr/policies/privacy/ možete pronaći. Daljnje informacije o onemogućavanju cookie-a i druge korisne informacije vezane za oglašavanje možete naći na niže navedenoj web stranici: http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/ads/. Odbijanje web beacon-a nije moguće.
 3. Za oglašavanje – usluge oglašavanja Pružatelj usluga koristi usluge Adverticum Zrt., o čemu, kao i o zaštiti podataka možete pročitat na http://www.adverticum.hu/ stranici.