Polica privatnosti


Szallas.hu Zrt.

Konačno osvježenje 01.09.2022

Szallas.hu Zrt. (Sjedište: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., e-mail: info@revngo.hr, tel.: +385 1 775 7113, matični broj tvrtke: 05-10-000622, porezni broj: 26721761 -2-05) kao tvrtka koja vrši obradu podataka (u daljnjem tekstu: "Tvrtka za obradu podataka"), izjavljuje da je sadržaj ove Izjave o zaštiti podataka za nju obvezujući. Tvrtka za obradu podataka održava internet stranicu za posredovanje smještaja (u daljnjem tekstu: "internet stranica") i povezane stranice za posredovanje smještaja Tvrtke za obradu podataka. Svrha ovog dokumenta je pružanje informacija o obradi podataka koju provodi Tvrtka za obradu podataka, načelima zaštite podataka i upravljanja podacima koje primjenjuje Tvrtka za obradu podataka i politici zaštite podataka i upravljanja podacima Tvrtke za obradu podataka za korisnike internet stranice ( u daljnjem tekstu „Zainteresirane strane“).

 

I. Predmet obavijesti

 

Tvrtka za obradu podataka se obvezuje da će svaka obrada podataka koje se odnose na njene aktivnosti biti u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj obavijesti i važećim zakonima. Tvrtka za obradu podataka se zalaže za zaštitu osobnih podataka svojih kupaca i korisnika, te smatra iznimno važnim poštivanje prava korisnika na odluku o informacijama. Tvrtka za obradu podataka povjerljivo postupa s osobnim podacima i poduzima sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost podataka.

 

II.          Pojmovi 

„Osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati („subjekt”); identificiranu fizičku osobu koja, izravno ili neizravno, osobito pomoću identifikatora, poput imena, broja, lokacije, internetskog identifikatora ili jednog ili više čimbenika koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet identificirane osobe;

 

"Obrada" znači bilo koju operaciju ili skup operacija sa osobnim podacima ili datotekama, bilo automatizirane ili neautomatizirane, uključujući posebno prikupljanje, snimanje, sistematiziranje, razvrstavanje, pohranu, transformaciju ili izmjenu, dohvat, konzultacije, uporabu, komunikaciju, prijenos, širenje ili na druge načine pristupa, koordinacije ili međusobnog povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja;

 

„Ograničenje obrade podataka” znači označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade;

 

"Tvrtka za rad sa podacima" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka; ako su svrhe i načini obrade određeni zakonom Unije ili pravom države članice, tvrtka za obradu podataka ili posebni kriteriji za imenovanje tvrtke za obradu podataka mogu se odrediti i pravom Unije ili države članice;

 

„Subjekt za obradu podataka” znači svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

 

„Obrada podataka” znači izvršavanje tehničkih zadataka povezanih s operacijama obrade podataka koje obavlja tvrtka za rad sa podacima, bez obzira na metodu i sredstva koja se koriste za izvođenje operacija i mjesto primjene, pod uvjetom da se tehnički zadatak obavlja na podacima;

 

„Treća strana” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo osim dotičnih, tvrtke za rad sa podacima, subjekta za obradu podataka ili osoba koja ima ovlaštenje za obradu osobnih podataka pod izravnim nadzorom tvrtke za rad sa podacima ili subjekta za obradu podataka; 

 

"Pristanak" znači dobrovoljnu, konkretnu i nedvosmislenu izjavu o namjeri dotične osobe/subjekta u kojoj nedvosmislenoj izjavi potvrdi svoj pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose ;

 

„Incident u vezi sa zaštitom podataka” znači povredu sigurnosti koja rezultira slučajnim ili nezakonitim uništavanjem, gubitkom, promjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni;

 

„Subjekt podataka” znači fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva po određenoj informaciji;

 

"Prijenos podataka" znači staviti podatke na raspolaganje određenoj trećoj strani;

 

"Primatelj" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to je li treća strana ili ne. Javna tijela koja mogu imati pristup osobnim podacima u okviru pojedinačne istrage u skladu s pravom Unije ili država članica ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane ovih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

 

"Profiliranje" znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka u kojem se osobni podaci koriste za procjenu određenih osobnih karakteristika fizičke osobe, osobito za analizu ili predviđanje karakteristika povezanih s osobnim preferencijama, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem;

 

Ovaj dokument i izrazi koji se u njemu koriste u skladu su sa sljedećim:

• Zakon CVIII iz 2001. o pojedinim pitanjima usluga elektronske trgovine i usluga informacijskog društva;

• Zakon XLVII iz 2008. o zabrani nelojalne poslovne prakse protiv potrošača;

• Zakon C iz 2003. o elektronskom komuniciranju;

• Zakon CXII iz 2011. o pravu na samooprredjeljenju informacija i slobodi informacija. Zakon (u daljnjem tekstu: "Zakon o informiranju");

• Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 95/46 (u daljnjem tekstu "GDPR");

• Zakon V iz 2013. o Građanskom zakoniku (u daljnjem tekstu: „Građanski zakonik“);

• Zakon XLVIII iz 2008. o osnovnim uvjetima i određenim ograničenjima gospodarskog oglašavanja (u daljnjem tekstu: "Grt.");

• Zakon XLVII iz 2008. o zabrani nelojalne poslovne prakse protiv potrošača;

• Sa preporukama Uprave za zaštitu podataka i slobodu informiranja

  

III.          Načela rada sa podacima 

Subjekt za obradu podataka:

• zakonito i pošteno vrši obradu osobnih podataka na način koji je transparentan za subjekte ("zakonitost, pravičnost i transparentnost");

• prikuplja osobne podatke samo u određene, izričite i legitimne svrhe i ne obrađuje ih na način koji je nespojiv s tim svrhama ("vezano za cilj");

• osobni podaci koje obrađuje odgovaraju i relevantni su za potrebe obrade i ograničavaju njihovu obradu na ono što je potrebno ("ušteda podataka");

• osobni podaci koje obrađuje točni su i ažurirani ("točnost");

• pohranjuje osobne podatke u obliku koji dopušta identifikaciju subjekata najviše onoliko koliko je potrebno za svrhe u koje se osobni podaci obrađuju ("ograničeni kapacitet pohrane");

• postupa s osobnim podacima na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka ("integritet i povjerljivost").

 IV.          Detalji rada sa podacima

Subjekt koji vrši obradu podataka vezano za internet stranicu vrši sljedeće poslove sa podacima:

 

Vrsta obrade podataka

Osobni podaci koji se obrađuju

Pravni temelji

Cilj obrade podataka

Vrijeme čuvanja podataka

 

1. Rad sa podacima vezano za slanje informacija klijentima

E-mail  

Prezime  

Ime

Datum registriranja

Izvor registriranja 

Datum rođenja (opcionalno)
 

Aktivnosti vezano za obavijesti (otvaranje i vrijeme  otvaranja, klik na linkove i broj klika)

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

Obavještenje subjekata o najnovijim ponudama, koji se biraju sukladno interesnim sfetrama subjekta. Temelj za to je aktivnost pretrage i djelatnosti unutar obavijesti. Dodatne informacije možete pročitati u točki V.

Do otkaza subjekta. 

Vezano za čuvanje osobnih podataka više informacija pročitati u točki V.


2. Registriranje na internet stranici i mobilnoj aplikaciji (otvaranje account-a/profila)

E-mail adresa  

Zaporka 

Prezime 

Ime

Datum

registracije

Telefon (opcija)

Datum rođenja (opcija)

Adresa (opcija)

 • Država
 • Pošt.br., mjesto
 • Ulica, broj


Jedinstveni kod pretinca

Podaci omiljenog smještaja, vrijeme oznake, brisanja.

Rezervacije nakon logiranja (aktivna putovanja i otkazi) 

U slučaju mobilne aplikacije dodatni podaci: valuta, jezik.

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

olakšanje pružanja usluge;

olakšanje rezervacija; 

odabir i prikupljanje omiljenih smještaja;

pohranjivanje ranijih rezervacija sa popustom i podataka kupovine; 

prikaz akcijskih ponuda koje su dostupne za registrirane korisnike.

Do brisanja registracije.

Ukoliko se registracija ne potvrdi putem linka koji se dobija putem e-mail-a (double opt-in), tada se šalju dva e-mail-a kao podsjetnik. 15 dana nakon drugog podsjetnika brišu se podaci registracije  ukoliko do tada ne stigne potvrda.

 

3. Sudjelovanje u programu vjernosti

Vrijeme članstva

ID članstva/broj

Status članstva (aktivni, brisano)Podaci o bodovnim tranzakcijama (broj bodova, vrsta tranzakcije, mjesto i vrijeme, broj iskorištenih bodova)

Rad sa podacima je neophodan zbog ugovora u kojem je stranka jedna od ugovornih strana (GDPR. članak 6. toćka (1) b))

Tvrtka za rad sa podacima putem svog Programa vjernih kupaca bodovima i ostalim popustima želi pružiti povlastice registriranim korisnicima Programa. Cilj rada sa podacima je sklapanje, izvršenje ovog ugovora odnosno održavanje kontakta.

Dok se mogu ostvariti potraživanja iz obog ugovora (opće vrijeme zastare: 5 god.).


4. Povezivanje sa Facebook / Google / Apple pretincem

U slučaju registracije pretinca/profila Preuzeto od Facebook-a

Prezime  

Ime 

E-mail adresa

Profil ID

Slika profila sa Facebook-au slučaju obavijesti:

E-mail adresa  

Prezime  

Ime

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

Radi brže registracije odnosno registriranja obavijesti moguće je pomoću Facebook / Google / Apple profila ispuniti obveze vezano za davanje podataka.

Prema vremenu koji je određen prilikom registracije odnosno rada sa podacima kod obavijesti.

 

5. Rad sa podacima vezano za kupovinu:Ostvarene i valjane (aktivne) rezervacije 

Računovodstveni podaci:

Naziv

ID korisnika (user ID)

Tvrtka za rad sa podacima može zatražiti adresu temeljem odulke partnera (Subjekata za obradu podataka), što je u ovom slučaju:

 • Država
 • Pošt.broj, naselje
 • Ulica, broj

Način plaćanja i detalji uključujući i evidenciju prometa novca i stanja korisnika u slučaju Online plaćanja.Detalji rezervacije, ID, datum, podaci tijekom rada sa Rezervacijama (zahtjev za ponudu, izmjena, itd.)

Podaci vezano za rezervirane smještaje u  slučaju rezervacije u okviru programa Vjernih kupaca: Podaci o bodovnim tranzakcijama (bodovi koji su upotrebljeni tijekom kupovine, vrsta, mjesto i vrijeme  tranzakcije bodovima)

Rad sa podacima je neophodan za ugovore u kojima sudjeluje jedna strana (GDPR. članak 6. točka (1) b)

Tvrtka za rad sa podacima vrši uslugu rezerviranja smještaja, u okviru kojeg fizička osoba ima mogućnost birati od ponuđenih usluga i smještaja, može inicirati rezervaciju. Ukoliko ne zada podatke, usluge vezano za rezervaciju Tvrtka za rad sa podacima nije u mogućnosti pružiti. U slučaju osobnih podataka vezano za računovodstvene podatke („Računovodstveni podaci”) obvezno vrijeme čuvanja podataka:-u slučaju smještaja u Mađarskoj 8 god.

-u slučaju smještaja u Rumunjskoj 10 god.

-u slučaju smještaja u Poljskoj 5 god.

-u slučaju smještaja u Slovačkoj 10 god.

-u slučaju smještaja u Češkoj 10 god

-u slučaju smještaja u Hrvatskoj 5 god.

 

Podaci koji nisu računovodstveni:

E-mail adresa

Telefon

IP adresa

Ostali podaci koje zadaje korisnik,

U slučaju zahtjeva za ponudu: opcionalno se mogu zadati podaci koji se odnose na preferencije vezano za smještaj

U slučaju osobnih podataka koji su nevezani sa računovodstvenim dokumentima („Podaci koji nisu računovodstveni”):

Dok se mogu naplatiti potraživanja od ugovora (vrijeme opće zastare: 5 god).


6. Rad sa podacima vezano za kupovinu: 

Rezervacije koje su ostvarene ali otkazane (otkazane) 

Računovodstveni podaci:

Naziv

ID korisnika (user ID)

Tvrtka za rad sa podacima može zatražiti adresu temeljem odulke partnera (Subjekata za obradu podataka), što je u ovom slučaju:

 • Država
 • Pošt.broj, naselje
 • Ulica, broj

Način plaćanja i detalji uključujući i evidenciju prometa novca i stanja korisnika u slučaju Online plaćanja.Detalji rezervacije, ID, datum, podaci tijekom rada sa Rezervacijama (zahtjev za ponudu, izmjena, itd.)

Podaci vezano za rezervirane smještaje u  slučaju rezervacije u okviru programa Vjernih kupaca: Podaci o bodovnim tranzakcijama (bodovi koji su upotrebljeni tijekom kupovine, vrsta, mjesto i vrijeme  tranzakcije bodovima)

Rad sa podacima je neophodan za ugovore u kojima sudjeluje jedna strana (GDPR. članak 6. točka (1) b)

Tvrtka za rad sa podacima vrši uslugu rezerviranja smještaja, u okviru kojeg fizička osoba ima mogućnost birati od ponuđenih usluga i smještaja, može inicirati rezervaciju. Ukoliko ne zada podatke, usluge vezano za rezervaciju Tvrtka za rad sa podacima nije u mogućnosti pružiti. Ukoliko se za rezervaciju vezuje protok novca tijekom kojeg Tvrtka za rad sa podacima aktivno sudjeluje

 

U slučaju osobnih podataka vezano za računovodstvene podatke („Računovodstveni podaci”) obvezno vrijeme čuvanja podataka:-u slučaju smještaja u Mađarskoj 8 god.

-u slučaju smještaja u Rumunjskoj 10 god.

-u slučaju smještaja u Poljskoj 5 god.

-u slučaju smještaja u Slovačkoj 10 god.

-u slučaju smještaja u Češkoj 10 god

-u slučaju smještaja u Hrvatskoj

  


U slučaju osobnih podataka koji su nevezani sa računovodstvenim dokumentima („Podaci koji nisu računovodstveni”):

Dok se mogu naplatiti potraživanja od ugovora (vrijeme opće zastare: 5 god).

 

Ukoliko u vezi smještaja nije bilo protoka novca: 3 god..


Podaci koji nisu računovodstveni:

E-mail adresa

Telefon

IP adresa

Ostali podaci koje zadaje korisnik,

U slučaju zahtjeva za ponudu: opcionalno se mogu zadati podaci koji se odnose na preferencije vezano za smještaj


7. Rad sa podacima vezano za kupovinu: Nije rezervirano

Računovodstveni podaci:

Naziv

ID korisnika (user ID)

Tvrtka za rad sa podacima može zatražiti adresu temeljem odulke partnera (Subjekata za obradu podataka), što je u ovom slučaju:

 • Država
 • Pošt.broj, naselje
 • Ulica, broj

Način plaćanja i detaljiPodaci koji su nastali tijekom detalja rezervacije, ID, datuma, rada sa rezervacijama (zahtjev za ponudu, izmjena, itd.)

Podaci vezano za rezervirani smještaj

Podaci koji nisu računovodstveni:

E-mail adresa

Telefon

IP adresa

Ostali podaci koje zadaje korisnik,

U slučaju zahtjeva za ponudu: opcionalno se mogu zadati podaci koji se odnose na preferencije vezano za smještaj

Temelj za preuzimanje podataka: evidentiranje podataka je neophodno zbog poduzimanja koraka traženih od strane subjekta prije sklapanja ugovora (GDPR. članak 6. (1) b) točka)

Pravni osnov za čuvanje podataka: opravdani interes Tvrtke za rad sa podacima (GDPR. članak 6. (1) f) točka)

Tijekom postupka nije došlo do rezervacije ili je zatražena ponuda od Tvrtke za rad sa podacima i zbog toga nije došlo do sklapanja ugovora, međutim zbog eventualnih postupaka zaštite potrošača njihovo čuvanje je opravdani interes Tvrtke za rad sa podacima.  

Vrijeme čuvanja: 3 god.

 

8. Rad sa podacima u slučaju prekida postupka kupovine

Rad sa podacima iz obrasca rezervacije

Ime

E-mail

Telefon

 

Tvrtka za rad sa podacima može zatražiti adresu temeljem odulke partnera (Subjekata za obradu podataka), što je u ovom slučaju:

 • Država
 • Pošt.broj, naselje

Ulica, broj

Opravdani interes Tvrtke za rad sa podacima (GDPR. članak 6. (1) f) točka)

Čuvanje podataka koji su zadati tijekom prekinute kupovine radi pomoći u nastavku kupovine, nije potrebno ponovno upisati podatke.                                    

Podaci iz Preglednika čuvaju se do zatvaranja istog (završetak session-a).

Odnosno Tvrtka za rad sa podacima o pregledanim smještajima i smještajima koji su ostali u korpi šalje podsjetnik korisniku i ove podatke čuva najviše 7 dana.
9. Prekidi u radu sustava

Osobni podaci osobe koja koristi usluge internet stranice:

Ime

E-mail

Detalji rezervacije

Rad sa podacima je neophodan radi ispunjenja obveza Tvrtke za rad sa podacima (GDPR članak 6. (1) c) točka)

Tvrtka za rad sa podacima obvezna je obavijestiti korisnike o promjenama u radu internet stranice odnosno o potvrdama u vezikorištenja usluge.

U slučaju obveznih obavještenja vezano za registrirane pretince ili obavijesti u vezi usluga do brisanja registracije.

U slučaju rezervacija prema vremenu brisanja koje je definirano u točkama vezano za kupovinu.10. Podjela slika sa Instagrama

Slika ili video koji je podijeljen.

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

Tvrtka za rad sa podacima vezano za slike i podijeljene video zapise traži suglasnost radi upotrebe istih u marketinške svrhe. U slučaju pozitivne suglasnosti Tvrtka za rad sa podacima tretira zapise prema uvjetima upotrebe.

Do opoziva suglasnosti.


 

11. Istraživanja na bazi Google Forms 

Tvrtka za rad sa podacima istraživanja vrši anonimno, ne traži i ne pohranjuje automatski osobne podatke.      

-

Istraživanja javnog mijenja imaju značajnu marketinšku vrijednost ali za istraživanja nije neophodno imati osobe i osobne podatke koji se mogu identificirati. Tvrtka za rad sa podacima posebno skreće pažnju osobama koji popunjavaju obrasce da u poljima gdje slobodno upisuju podatke ne dijele svoje osobne podatke.

Ukoliko Tvrtka za rad sa podacima među odgovorima naiđe na osobni podataka odmah će i neopouivo isti podatak izbrisati. 12. Nagradne igre 

Osobni podaci koji se nalaze u obavijesti o radu sa podacima nagradne igre.

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

Tvrtka za rad sa podacima s vremena na vrijeme objavljuje nagradne igre sa marketinškim ciljem. Rad sa podacima može odstupati uodnosu na različite nagradne igre zbog toga informacije vezano za rad sa podacima mogu se pronaći u obavijesti o radu sa podacima nagradne igre.

Vrijem čuvanja podataka koje je navedeno u obavijesti o radu sa podacima nagradne igre.


 

13. Prijemni ured

Podaci koje Tvrtka za rad sa podacima obrađuje tijekom aktivnosti prijemnog ureda u skladu je sa sadržajem i načinom Vaše pretrage i zbog toga podaci koji se koriste mogu biti:

- u slučaju telefonskog razgovora snimka razgovora i podaci koji su pohranjeni u sustavu u kojem se radi;

-u slučaju kontaktiranja putem e-mail-a elektromnska poruka i podaci koji su pohranjeni u sustavu u kojem se radi;

- ime, e-mail, broj telefona, drugi kontakt;

- predmet, detalji zahtjeva, primjedbi, administraciije;

- podaci nastali tijekom administracije, rezultati predmeta, zatvaranje predmeta;

- u slučaju pripremanja ponude, rezervacija , detalji istog, posebni uvjeti;

- primjedbe klijenata  u  slučaju povoljnog rješavanja predmeta broj bankovnog računa;

- podaci vezano za odbijenu ili otkazanu rezervaciju;

U slučaju aktivnosti vezano za rezervaciju: 

 

rad sa podacima je neophodan zbog ugovora u kojem je naziočna jedna strana (GDPR. članak 6. (1) b) točka)Kod ostalih zahtjeva: opravdani interes Tvrtke za rad sa podacima (GDPR. članak 6.(1) f) točka). 

Prikupljanje ponuda, slanje zainteresiranima.

 

Obavještenje klijenata vezano za program vjernih kupaca  odnosno vezano za ponudu ili rezervaciju, izmjenu rezervacije, kao i potpora i prijenos zahtjeva za izmjenu, rješavanje zahtjeva i pitanja, iniciranje rezervacija.

 

Ispitivanje, rješenje pritužbi, zamolbi..

 

Tvrtka za rad sa podacima podatke obrađuje sukladno opsiu iz točke „Rad sa podacima vezano za kupovinu” ovisno o vezi prijemnog ureda sa djelatnostima rezervacije.Tvrtka za rad sa podacima  tonske zapise tijekom telefonskog razgovora briše nakon 5 godina.


 

14. Ocjene subjekata

Ime (opcionalno)

Naselje (opcionalno)

Skupina putnika (opcionalno) Mišljenje, ocjena usluga Tvrtke za rad sa podacima, smještaja, programa, naselja (opcionalno)

Suglasnost osobe (GDPR. točka 1 a) članka 6.)

Povećanje povjerenja prema smještajima, odnosno poboljšanje kvaliteta usluge.U slučaju zahtjeva Tvrtka za rad sa podacima briše ocjene sa svakog vidljivog mjesta.


  

V.          Dodatne informacije o zaštiti podataka vezano za usluge obavještavanja

Tvrtka za rad sa podacima provjerava točnost vaših podataka i odjavljuje se s nefunkcionalnih (odbijenih obavijesti) email adresa - čak i ako ne otkažete.

Nakon odjave, datum i adresu e-pošte subjekta tvrtka za rad sa podacima pohraniti će zasebno kako bi dokazao odjavu ili usporedio s podacima pretplatnika na obavijesti trećih strana putem budućih akvizicija ili na neki drugi način, a kako se obavijesti ne bi slale osobama koji su se prethodno odjavile. Podaci se u tu svrhu obično koriste 1-2 puta godišnje od strane zaposlenika koji izvršava zadatak nakon odobrenja izvršnog direktora. Nakon odjave vaše podatke tvrtka za obradu podataka više ni na koji način neće koristiti.

Tvrtka za rad sa podacima analizira aktivnosti vezano za obavijesti. Za potrebe analize, poslana obavijest sadrži web oznaku ("web beacon" ili "tracking pixel"), koja je slika veličine 1x1 piksela pohranjena na web stranici. Osobni podaci i web oznaka se povezuje sa email adresom i jedinstvenom identifikatoru (ID), jedinstveni identifikator također je uključen u link obavijesti. Tvrtka za rad sa podacima prima informacije o tome kada je obavijest otvorena i na koje se veze klikne, što može otkriti zainteresiranost subjekta za određenim podacima. Ove podatke koristimo kako bi što više prilagodili teme obavijesti interesnim sferama subjekta.

 

VI.          Rad sa osobnim podacima treće strane 

Ako Subjekt podataka zadaje osobne podatke trećih strana, Subjekt podataka je dužan osigurati suglasnost ili drugi pravni osnov za obradu podataka i dužan je obavijesti Tvrtku za rad sa podacima o svim promjenama u tom pogledu. Subjekt podataka treba izbjegavati prijenos osobnih podataka trećih strana, osim ako je otkrivanje potrebno za izvršavanje ugovora s Tvrtkom za rad sa podacima.

  

 

VII.          Obrada podataka

Tvrtka za rad sa podacima koristi dolje navedene programe za obradu podataka tijekom održavanja Internet stranice. S vremena na vrijeme mogu se koristiti dodatni programi za obradu podataka, o čemu će Tvrtka za rad sa podacima pružiti informacije zainteresiranim stranama.

• Vaše podatke pohranjujemo u Europskoj uniji na poslužiteljima koje osigurava naš ugovorni partner, Zero Time Service Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.).

• Emarsys eMarketing Systems GmbH (Austrija, 1150-Beč, Märzstrasse 1) djeluje kao tvrtka koja vrši obradu podataka za upravljanje podacima (marketing e-pošte, kolačiće) u marketinške svrhe.

• Određene podatke (e-poštu korisnika, podatke ispunjene obrascima) Tvrtka za rad sa podacima pohranjuje u sustav Google Drive tvrtke Google Ireland Limited (sjedište: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin).

• Radi poboljšanja dojma korisnika, navike posjetitelja, kao i istraživanje tržišta vrši se sustavom Hotjar (Hotjar Ltd., Dragonara Business Center 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta, Europe).

• Sustav Maileon za uslugu obavijesti pruža Maileon Digital Kft. (1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.)

• U slučaju plaćanja kreditnom karticom, sljedeći osobni podaci mogu se prenijeti u BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) koji vrši obradu podataka: prefiks imena, prezime, ime, IP adresa, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, telefonski broj, adresa e-pošte, posljednje četiri znamenke broja kreditne kartice. Svrha prijenosa podataka je provesti podatkovnu komunikaciju potrebnu za platne tranzakcije između sustava trgovca i pružatelja platnih usluga te osigurati mogućnost retroaktivnog praćenja tranzakcija trgovačkim partnerima.

• Agencija za knjigovodstvo Tvrtke za rad sa podacima, Oualitax Bt. (Sjedište: 3525 Miskolc, Toldi utca 9. br. 2/8), ima pristup podacima koji se odnose na računovodstvo.

• Revizor kojeg koristi Tvrtka za rad sa podacima (naveden u registru trgovačkog društva) ima pristup podacima koji se odnose na reviziju

• Tijekom fakturiranja, Tvrtka za rad sa podacima koristi uslugu szamlazz.hu KBOSS.hu Kft. (1031 Budimpešta, Záhony utca 7 / C.).

• U slučaju slanja poštom: Magyar Posta Zrt. (1138 Budimpešta, Dunavirág utca 2-6.)

• Fiksne glasovne pozive generirane tijekom administracije korisničke službe pohranjuje naš ugovorni partner VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sjedište: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17.,).

 

VIII.          Prijenos podataka

 • Kako bi ispunili ugovorne obveze, smještajima šaljemo sljedeće podatke: ime, e-mail adresu, broj telefona, adresu (ako partner (Tvrtka za obradu podataka) zatraži podatke o adresi za rezervaciju), detalje rezervacije, podatke u komentar, opis slučaja u slučaju korisničke službe, njegove pojedinosti.
 • U slučaju rezervacije sa jamstvom kartice, Tvrtka za rad sa podacima prenosi podatke o bankovnoj kartici koje je dao subjekt podataka. Za potrebe postupka rezervacije, Tvrtka za rad sa podacima pohranjuje samo dio broja bankovne kartice, s kojeg se broj bankovne kartice ne može samostalno rekonstruirati. Na kraju procesa prijenosa, djelomično pohranjeni podaci također se brišu.
 • Ocjene koje subjekt podataka objavljuje na web stranicama Tvrtke za rad sa podacima i njegovih podružnica s mađarskim i stranim stranicama za smještaj: (i) https://hotely.cz, (ii) https://sk.revngo.com, ( iii) https: // revngo.com, (iv) https://de.revngo.com, (v) https://hr.revngo.com, (vi) https://hotelguru.ro, (vii) https: // noclegi, npr
 • Kako bi uspješno obradio rezervacije smještaja za smještaj u Rumunjskoj, Tvrtka za rad sa podacima obrađivati će podatke sa svojim ugovornim partnerom Travelminit International SRL (400267 Cluj-Napoca, ul. Gării, br. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, sudac Cluj, Rumunjska) i podaci se obrađuju zajedno.
 • U slučaju rezervacije smještaja u Češkoj i Slovačkoj upravitelj podataka kako bi olakšao komunikaciju s smještajem prosljeđuje podatke partnerskoj tvrtki Previo s.r.o (Kolbenova 882/5A, Praha 9 190 00) . Nadalje, u slučaju rezervacije domaćih gostiju (Čeha i Slovaka) , upravitelj podacima prosljeđuje podatke i vanjskom suradniku Hotel.cz a.s. (Kolbenova 882/5A, Praha 9 190 00) u cilju pružanja odgovarajuće korisničke podrške od strane Hotel.cz.a.s-a.
 • Tvrtka za rad sa podacima surađuje sa nekoliko partnera kako bi pružila veliki broj ponuda na području Hrvatske  tako radi uspješne rezervacije smještaja u Hrvatskoj, Tvrtka za rad sa podacima proslijediti će podatke sljedećim ugovorenim partnerima: NOVASOL A / S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum), Turistička agencija Adriagate doo (Split, Vukovarska 156, ID šifra HR-AB-22-060229413, PDV: HR64887759853), Adriatic.hr doo (Poljička cesta 26,21000 Split, Hrvatska, porezni broj: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491) .
 • Tvrtka za rad s podacima pokraj ponude svojih partnera iz Poljske i Austrije  omogućuje i djelomičan prikaz ponude smještaja u Austriji i Poljskoj od NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum) partnera tako da  u slučaju određenih rezervacija podaci će biti prosljeđeni Novasol partneru.

  

IX.          Način pohranjivanja osobnih podataka i sigurnost rada sa podacima 

Računalni sustavi Tvrtke za rad sa podacima i druga mjesta za pohranu podataka nalaze se u njegovom sjedištu i na odgovarajućim poslužiteljima. Tvrtka za rad sa podacima bira i upravlja informatičkim alatima koji se koriste za upravljanje s osobnim podacima tijekom pružanja usluge na način da:

• podaci su dostupni samo onima koji su za to ovlašteni;

• osigurani su podaci vezano za autentičnost i provjeru;

• nepromjenjivost podataka može opravdati;

• podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Tvrtka za obradu podataka štitit će podatke odgovarajućim mjerama, posebice od neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništavanja, kao i od slučajnog uništenja, oštećenja ili nedostupnosti zbog promjena korištene tehnologije. S obzirom na trenutno stanje tehnike, Tvrtka za rad sa podacima osigurati će zaštitu sigurnosti upravljanja podacima tehničkim, organizacijskim i drugim mjerama koje osiguravaju razinu zaštite primjerenu rizicima vezanim uz upravljanje podacima. Istodobno, obavještavamo zainteresirane da su elektroničke poruke prenesene putem Interneta, bez obzira na protokol (e-pošta, web, ftp itd.), osjetljive na prijetnje mreže koje dovode do nelojalnih aktivnosti, sporova oko ugovora ili otkrivanja ili izmjena informacija. Radi zaštite od takvih prijetnji, Tvrtka za rad sa podacima će poduzeti sve mjere opreza koje se od nje očekuju. Podacima kojima upravlja Tvrtka za rad sa podacima prvenstveno mogu pristupiti naši djelatnici, ne prosljeđujemo ih trećim stranama osim u slučaju  legitimnog interesa (npr. naplate duga), zakonske obveze ili uz prethodni izričit pristanak subjekta podataka.

Poslužitelji Tvrtke za rad sa podacima nalaze se u jednom od najvećih pružatelja internetskih i cloud usluga sa certifikatom ISO 27001 (Zero Time Service Kft.), koji upravlja tom uslugom paralelno s dvije fizički odvojene poslužiteljske sobe pod stalnim tehničkim i sigurnosnim nadzorom i georedundantnom infrastrukturom. Poslužitelji su zaštićeni vatrozidom od neovlaštenih uljeza. Podatkovne centre štite zaštitari, pristup je moguć samo nakon odgovarajuće identifikacije kartice. Adrese podatkovnih centara: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. i 1138 Budimpešta, Váci út 188.

Kako bi se osiguralo pružanje usluge Maileona, Subjekt za obradu podataka zadužen za slanje obavijesti (Wanadis Kft.) – između ostalog - poduzeo je sljedeće korake uzimajući u obzir zahtjeve GDPR -a:

• Provjerili i ojačali su sigurnosnu infrastrukturu i praksu za šifriranje podataka, podatke tijekom prijenosa, neaktivne podatke, sigurnosne kopije, evidentiranje i sigurnosna upozorenja.

• Uvedena je nova analiza rizika i postupak upita podataka.

• Anonimizira, a zatim briše sve podatke, osim prethodno spomenutog skupa podataka potrebnih za dokazivanje odjave, ako se korisnik odjavi ili zatraži brisanje svojih podataka.

• Jamči da usluge koje se pružaju u njemačkim podatkovnim centrima zadovoljavaju kriterije GDPR -a i imaju ISO 27001 certifikat.

• Usluge koje pruža vlasnik softvera Maileon (Xqueue GmbH) u najvećoj su mjeri u skladu sa specifikacijama i standardima opisanim u certifikatu ISO-27001. Tijek rada za konvergenciju i usklađenost sa standardima temelji se na okviru ITIL -a.

 

X.          Kolačići

Dotična osoba prima k znanju i pristaje na upotrebu kolačića posebnim pristankom kada počne koristiti internet stranicu (članak 6. stavka 1. točka (a) GDPR -a). Ako preglednik koji koristi Tvrtka za rad sa podacima to dopušta, internet stranica može automatski spremiti podatke o računalu ili drugom uređaju koji Tvrtka za rad sa podacima koristi za pregledavanje i na njega postaviti takozvane kolačiće. Tvrtka za rad sa podacima pruža mogućnost Subjektu za rad sa podacima da pregleda raspon kolačića dopuštenih od strane Subjekta za rad sa podacima i da izmijeni kasnije dopuštene kolačiće. Ovo poglavlje objašnjava što su kolačići i kako ih koriste.

Subjekt za rad sa podacima može također onemogućiti upotrebu kolačića na vlastitom računalu ili drugim uređajima koji se koriste za pregled ili u postavkama preglednika koji se koriste za pristup internet stranici (obično pod Alati / Postavke / Privatnost / Kolačići). Ako se kolačići odbiju, Subjekt za rad sa podacima neće moći koristiti punu funkcionalnost i usluge internet stranice, pa stoga Tvrtka za rad sa podacima ne može jamčiti potpuno, glatko i nesmetano korištenje internet stranice. Subjekt za rad sa podataka može pronaći više informacija o kolačićima na internet stranici Europske udruge za interaktivno digitalno oglašavanje.

Kolačići su podatkovni paketi koji se postavljaju na računalo Subjekta za rad sa podacima ili drugi uređaj za pregled kada posjetite web stranicu. Kolačići imaju različite funkcije i mogu se koristiti iz različitih razloga, kao što su:

• potrebni kolačići: njihova upotreba je od vitalnog značaja za rad internet stranice. Bez njih se internet stranica ili njen jedan dio ne bi prikazali ispravno. Operater internet stranice koristi potrebne kolačiće u skladu s Uredbom (EZ) br. 2002/58;

• funkcionalni kolačići: svrha ovih kolačića je poboljšati korisničko iskustvo, npr. zabilježiti uređaj, jezik ili prilagođene postavke korištene za pregled;

• statistički kolačići: to su kolačići anonimizirani; pomažu razumjeti kako posjetitelj komunicira s web lokacijom;

• marketinški kolačići: Ovi kolačići prikupljaju točne podatke o navikama pregleda posjetitelja koji se koriste za prikaz reklamnog sadržaja. Ove kolačiće na internetsku stranicu postavljaju vanjski davatelji usluga.

Web stranica koristi kolačiće Google Analytics. Ove kolačiće postavlja vanjski davatelj usluga i

• pod kontrolom su vanjskog davatelja usluga, a ne Tvrtke za rad sa podacima;

• dostupni su na bilo kojoj web stranici koja koristi uslugu;

• prate kretanje posjetitelja s jedne na drugu stranicu;

• dopušta Tvrtki za rad sa podacima prikaz točnijeg sadržaja oglasa.

Detaljne informacije o upravljanju podacima o kolačićima Google Analytics dostupne su na sljedećim web stranicama:

• Googleova pravila o privatnosti

Vodič za programere Google Analyticsa.

 

XI.          Ostala obrada podataka

 

Obavještavamo zainteresirane strane da sud, državno odvjetništvo, istražno tijelo, tijelo za prekršaje, upravno tijelo, nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija (“NAIH”) ili druga tijela mogu pružiti informacije, komunicirati, prenijeti ili radi dostave dokumenata, mogu se obratiti Tvrtki za rad sa podacima koja će u pravnom okviru objaviti tražene podatke tijelu koje je podnijelo zahtjev. Tvrtka za rad sa podacima izdaje osobne podatke nadležnim organima pod uvjetom da je nadležni organ naznačilo točnu svrhu i opseg podataka, samo u obimu i u mjeri koja je strogo potrebna za postizanje svrhe zahtjeva.XII.          Prava korisnika

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva vezano za rad Tvrtke za rad sa podacima ili ovim podacima o upravljanju podacima, obratite se djelatniku za zaštitu podataka Tvrtke za rad sa podacima, dr. Balázs Surinya-i na e-mail adresu privacy@szallas.hu.

 

1. Pravo na informacije

 

Subjekt za rad sa podacima ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti podatke o osobnim podacima koje obrađuje Tvrtka za rad sa podacima koji se odnose na njega/nju i podatke koji se odnose na rad sa podacima.

 

Na zahtjev, Tvrtka za rad sa podacima predaje informacije o podacima koji se odnose na njega i koje obrađuje, o podacima koje obrađuje subjekt za rad sa podacima ili se obrađuje prema njegovom nalogu, o njihovim izvorima o cilju, pravnim osnovama, trajanju rada sa podacima, odnosno, o podacima subjekta za rad sa podacima, ime, adresa i aktivnosti obrade podataka Tvrtke za rad sa podacima, okolnosti, učinke i mjere poduzete za otklanjanje incidenta zaštite podataka, kao i pravnu osnovu i primatelja prijenosa podataka.

Pravo na informacije ostvaruje se u pisanom obliku. Tvrtka za rad sa podacima u svakom slučaju provjerava identitet subjekta podataka.

Tvrtka za rad sa podacima dužan je na zahtjev klijenta staviti na raspolaganje kopiju osobnih podataka koje je obradila. Tvrtka za rad sa podacima može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova za dodatne kopije koje zatraži klijent. Ukoliko je zahtjev elektronski, podaci se dostavljaju elektronski, osim ako se ne traži drugačije.

Ako je zahtjev klijenta neutemeljen ili je - zbog svoje ponavljajuće prirode pretjeran - voditelj obračuna može naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja traženih informacija ili radnji. 

Nakon dobijenih podataka ako se klijent ne slaže s obradom podataka i točnošću obrađenih podataka, može zatražiti ispravak, dopunu, brisanje, ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na njega/nju, protestirati protiv obrade takvih osobnih podataka ili se žaliti na iste.

  

2. Pravo na ispravku, dopunu

 

Klijent može zahtijevati ispravak netočnih osobnih i dopunu nepotpunih podataka.

  

3. Pravo na brisanje

 

Klijent pravo bez odgode izbrisati osobne podatke koji se odnose na njega/nju na zahtjev Tvrtke za rad sa podacima u slučaju sljedećih razloga:

• osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljani ili na neki drugi način obradila Tvrtka za rad sa podacima;

• klijent povlači privolu na kojoj se temelji obrada podataka i nema drugih pravnih osnova za obradu podataka;

• klijent prigovara obradi podataka iz razloga povezanih s njegovom/njezinom situacijom i nema legitimnih razloga za obradu podataka;

• klijent prigovara obradi osobnih podataka koji se odnose na njega/nju u svrhu izravnog stjecanja poslovne koristi, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj je to povezano s izravnim stjecanjem poslovne koristi;

• Tvrtka za rad sa podacima nezakonito vrši obradu podataka;

• osobni podaci su prikupljani u vezi s pružanjem informacijskih usluga izravno djeci.

 

Klijent nije u mogućnosti iskoristiti pravo brisanja podataka ukoliko je obrada podataka potrebna:

• radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

• u svrhe javnog interesa u području javnog zdravstva;

• u svrhe arhiviranja od javnog interesa, u znanstvene i povijesne istraživačke ili u statističke svrhe, gdje bi ostvarivanje prava na brisanje onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo takvu obradu; ili

• radi podnošenja, provođenja ili obrane pravnih akata.

 

 

4. Pravo na ograničenje obrade podataka

Na zahtjev klijenta Tvrtka za rad sa podacima može ograničiti obradu podataka ako se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

• Klijent osporava točnost osobnih podataka, u tom slučaju ograničenje se odnosi na razdoblje koje omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;

• obrada podataka je nezakonita, a klijent se protivi brisanju podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

• Tvrtki za rad sa podacima više nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade podataka, ali ih klijent traži radi podnošenja, provođenja ili zaštite pravnih zahtjeva; ili

• se klijent usprotivio obradi podataka: u ovom slučaju ograničenje se primjenjuje na razdoblje dok se ne utvrdi imaju li legitimni razlozi Tvrtke za rad sa podacima prednost nad legitimnim razlozima klijenta.

 

Ako je obrada podataka podložna ograničenju, osobni se podaci mogu ukloniti, s izuzetkom pohrane, samo uz pristanak klijenta ili u svrhu podnošenja, provođenja ili zaštite pravnih zahtjeva ili zaštite prava drugih fizičkih ili pravnih osoba, odnosno Unija ili važan javni interes. Tvrtka uza trad sa podacima mora unaprijed obavijestiti klijenta o ukidanju ograničenja upravljanja podacima.

Tvrtka za rad sa podacima obavijestiti će sve primatelje kojima je prenio osobne podatke o svakom ispravljanju, brisanju ili ograničenju obrade podataka, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nesrazmjeran napor. Na zahtjev, Tvrtka za rad sa podacima obavijestiti će klijenta o tim primateljima.

  

5. Pravo na prijenos podataka

Klijent ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega/nju koji su dostupni Tvrtki za rad sa podacima u strukturiranom, općenito strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugoj Tvrtki za rad sa podacima.

Pravo na prijenos podataka može se ostvariti samo u slučaju podataka za čiju je obradu pravna osnova pristanak klijenta.

 

Ukoliko imate pitanja ili zahtjeve vezano za rad sa podacima Tvrtke za rad sa podacima ili vezano za Obavještenje o radu sa podacima , molimo vas nazovite predstavnika za zaštitu podataka Tvrtke za rad sa podacima dr. Surinya Balazsa-a na adresi privacy@szallas.hu.


6. Pravo na prosvjed

Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih sa svojom situacijom uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka koje se neophodne za provođenje legitimnih interesa Tvrtke za rad sa podacima.

U slučaju prigovora, Tvrtka za rad sa podacima ne može dalje obrađivati osobne podatke, osim ako je to opravdano uvjerljivim legitimnim razlozima koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama klijenta ili koji su povezani s podnošenjem, provedbom ili zaštitom pravnih zahtjeva. Ako je obrada osobnih podataka u svrhu izravnog stjecanja poslovne koristi, Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega/nju, uključujući profiliranje, ako se odnosi na izravno stjecanje poslovne koristi.

  

7. Automatizirano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje

Klijent ima pravo ne biti obuhvaćen odlukom koja se temelji samo na automatiziranoj obradi podataka, uključujući profiliranje, što bi pravno utjecalo na njega ili nju ili bi imalo značajan utjecaj.

Gore navedeno ovlaštenje se ne primjenjuje ukoliko je rad sa podacima 

• potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između klijenta i Tvrtke za rad sa podacima;

• uređeno je zakonodavstvom EU -a ili države članice koje se odnosi na Tvrtku za rad sa podacima, a koje također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa klijenata; ili

• se temelji se na izričitom pristanku klijenta.

  

8. Pravo na odustajanje

 

Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu podataka. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade podataka prije povlačenja.

 

Pravila postupanja

 

Tvrtka za rad sa podacima će bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti klijenta o mjerama koje je poduzeo nakon zahtjeva upućenog Tvrtki za rad sa podacima za ostvarivanje dodijeljenih prava. Ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost prijave i broj prijava, ovaj se rok može po potrebi produžiti za daljnja dva mjeseca.

Tvrtka za rad sa podacima obavijestiti će klijenta o produljenju roka, navodeći razloge odgode, u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Ako je klijent podnio zahtjev elektronskim putem, podaci će se također dostaviti elektronskim putem, osim ako klijent ne zatraži drugačije. Ako Tvrtka za rad sa podacima ne poduzme ništa na zahtjev klijenta, obavijestiti će klijenta bez odlaganja, ali najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva, o razlozima izostanka postupanja i o tome da klijent ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu i iskoristiti sudskog pravnog lijeka.

  

XIII.          Upute o pravnom lijeku 

 

Ako imate bilo kakvih primjedbi, pitanja ili problema sa radom naše tvrtke, sa upravljanjem podacima ili korištenjem naših usluga, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka na našoj internet stranici. Slobodno nam se obratite sa svojom žalbom! Istu ćemo istražiti i o tome Vas obavijestiti. Naše kontakte možete pronaći u izborniku Kontakti.

Žalbu možete predati i sudu.

Primjedbe na rad također se mogu podnijeti Nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija:

 

Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Internet: http://www.naih.hu. 


Croatian Personal Data Protection Agency

Martićeva 14

10000 Zagreb

Tel. +385 1 4609 000

Fax +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr

Website: http://www.azop.hr/


 

XIV.          Incident vezano za zaštitu podataka

 

Incident vezano za zaštitu podataka predstavlja povredu sigurnosti koja rezultira slučajnim ili protupravnim uništavanjem, gubitkom, promjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju. Kako bi kontrolirao mjere u vezi sa incidentom zaštite podataka, obavijestio nadzorno tijelo i obavijestio klijenta, Tvrtka za rad sa podacima vodi registar koji sadrži opseg osobnih podataka, datum i broj klijenata, datum, okolnosti, učinke i mjere poduzete da se to popravi. Ako Tvrtka za rad sa podacima smatra da određeni incident predstavlja veliki rizik za prava i slobode klijenata, dužan je bez nepotrebnog odgađanja, a najduže u roku od 72 sata obavijestiti klijenta i nadzorno tijelo o incidentu zaštite podataka.

 

XV.          Suglasnost na rad sa podacima 

 

Izjava klijenta koji se prihvaća u checkbox-u. U kontekstu upravljanja podacima temeljem pristanka, kao korisnik, dobrovoljno, čvrsto i na temelju odgovarajućih informacija pristajem na snimanje, pohranu i prijenos mojih podataka koji se nalaze na web stranici u skladu s odredbama Obavijesti o radu sa podacima. Suglasnost na rad sa podacima je valjan do njenog opoziva. Razumijem da se ovaj pristanak za obradu podataka može opozvati u bilo kojem trenutku bez opravdanja. Ako moj pristanak bude opozvan i ako pokrenem zahtjev za brisanje svojih podataka kod Tvrtke za rad sa podacima, to može dovesti do prestanka mog korisničkog statusa. Potvrđujem ovu pravnu posljedicu i izjavljujem da nemam ništa protiv. Izjavljujem da snosim punu odgovornost za vjerodostojnost podataka koje sam zabilježio. Razumio sam, primio sam k znanju i potvrdio sadržaj ove izjave klikom na uokvireno mjesto.

Korištenjem posebnog checkbox-a, pristajem na korištenje podataka koje je organizacija dostavila u svrhu stvaranja prilagođenih podataka te za poštanski ili osobni kontakt radi oglašavanja ponuda web stranice.

 

XVI.          Ostale odredbe

 

Podaci o obradi podataka koji nisu navedeni u ovom dokumentu biti će dostavljeni u vrijeme prikupljanja podataka. Tvrtka za rad sa podacima zadržava pravo jednostrano izmijeniti ovu Obavijest o radu sa podacima, osim toga što ih čini dostupnima putem web stranice. Ako klijent nakon izmjene ne zatraži brisanje svojih osobnih podataka ili ne povuče prethodno dati pristanak, onda nakon stupanja na snagu izmjena  klijent će svojim ponašanjem prihvatiti odredbe izmijenjene Obavijesti o radu sa podacima.

Obavijest je dostupan na sljedećoj stranici: https://hr.revngo.com/privatno