×

Hotel Florian Sedlčany

Najbolja cijena u sljedećih 90 dana.

Naša najpovoljnija ponuda

Najpovoljnija cijena u sljedećih 90 dana: 37.23  /osoba/noć, sa doručkom, 26. - 27. lip

Opis smještaja

Sobe, usluge Smještaj Hotel Florian Sedlčany želi dobrodošlicu svojim budućim gostima u udubno uređenih sobe u Sedlčany -u. Ako želite prehranu u smještaju domaćini će rado spremiti za Vas svoje delicije. Auto možete prema potrebi besplatno parkirati na vlastitom parkiralištu smještaja. Točan popis usluga u smještaju (uključujući i usluge uz nadoplatu), te točnu opremljenost sobe možete pronaći na nižoj listi podataka.

Usluga prehrane Iskazane cijene u rezervaciji ne uključuju uslugu prehrane. Ako želite drugačije, tijekom rezervacije možete odabrati i doručak.

Popusti, plaćanja Prilikom odjavljivanja iz smještaja možete podmiriti rezervaciju kako slijedi: gotovina, bankovna kartica, transakcija. Kao potvrdu rezervacije smještaj Hotel Florian Sedlčany traži 100 predujma.

Dolazak, radno vrijeme Najranije u smještaj možete doći 14:00, a najkasnije smještaj možete napustiti 10:00. Jezici kojima se možete sporazumijeti u smještaju: češki.

Náměstí T.G.M. 167, 26401 Sedlčany (Češka)

Ja sam Jasna, zahvaljujemo što ste izabrali RevNGo.hr stranicu! Odaberi Vrijeme putovanja, Zatim kliknite na gumb "Rezerviraj", rezervacija traje svega 2 minute!

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, obratite nam se: info@revngo.hr

Rezervacija, cijene soba

Soba sa 0 kreveta(om) (za 3 osoba(e)) Soba sa 0 kreveta(om) (za 3 osoba(e))
Maksimalno 3 osobe osoba

Sveukupan kapacitet sobe je 3 osobe.

 • 1 kom Spavaća soba
Provjeriti ću slobodne dane i cijene
Maksimalno 2 osobe osoba
 • 20 m2
 • WIFI
detalji

Sveukupan kapacitet sobe je 2 osobe.

 • 1 kom Spavaća soba
Provjeriti ću slobodne dane i cijene
Parkiranje, putovanje
 • Vlastito parkiralište

Slobodno vrijeme, odmor
 • Odmor: Mogućnost tura (u blizini), Ribolov (u blizini), Joga (udaljenost 20 m), Fitness (udaljenost 20 m), Nightclub (udaljenost 500 m)

  Biciklistička staza u blizini, Plivanje u prirodi u blizini, Posudba sportske opreme u blizini, Kazalište u blizini

Wellness, opuštanje
 • Wellness/spa u blizini
Značajke mjesta
 • Kongresna dovrana, Vrt

  Dječije igralište u blizini, U blizini autobusne stanice, Nepušački prostor, U blizini bar, Kafić u blizini, Željeznički kolodvor u blizini, Dvorana, Masaža u blizini, Vinarija, Gljivarenje, Slastičarnica u blizini

Prehrana
 • Mogućnosti prehrane: Vlastiti restoran

  Pizzeria

Tipovi Wellnessa
 • Parna sauna u blizini

Prijava
od 14:00 sati
Odjava
do 10:00
Jezici kojima se služimo
češki
Prihvaćene valute
CZK (Kč) , EUR (€)
Prihvaćene kartice
 • MasterCard MasterCard
 • VISA VISA
 • Amex Amex
 • Maestro Maestro
Boravišna pristojba
Cijena ne uključuje
Uvjeti rezervacije smještaja
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:Předmětem těchto všeobecnýchobchodních podmínek (dále jen „VOP“) hotel Florian Sedlčany (dále jen „Hotel“)je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb meziprovozovatelem hotel Florian Sedlčany, BEGA spol. s r.o,, Náměstí T.G.M. 167,26401 Sedlčany, IČ: 62968921, DIČ: CZ62968921 (dále jen „provozovatel“) aobjednatelem / klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hoteluobjednává. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodnívztahy upraveny smlouvou, ve které je to uvedeno jinak. Potvrzením objednávky,resp. závazné rezervace objednatele / klienta (dále jen „klient“) – uznáváklient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětemVOP.1. Objednávka služeb a přijetíobjednávky 1.1. Klient si objednává služby hotelupísemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává hotelu poštou,emailem, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně.Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek narezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt(telefon, e-mail) a termín čerpání služeb, v případě právnických osob obchodníjméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Objednávka pobytu je přijata písemnýmnebo emailovým potvrzením oprávněné osoby hotelu. Rezervace pobytu, ze stranyprovozovatele, se stává závaznou doručením finanční zálohy ve prospěch účtuprovozovatele. O rezervačních zálohách a storno podmínkách pojednává odstavecč. 2.2. a č. 3. těchto VOP. Po obdržení rezervační zálohy se ujednání uvedená vzávazné rezervaci stávají pro hotel závazná. Provozovatel je tímto okamžikempovinen služby specifikované v potvrzené a závazné rezervaci řádně poskytnout aklient tyto odebrat a zaplatit za ně stanovenou cenu, včetně dodatečněspecifikovaných služeb žádaných oprávněnou osobou klienta. 1.2. Budou-li klientem, příp. jímurčenou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou provozovateli klient povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. 2. Platební podmínky 2.1. Klient je povinen uhradit cenu zaslužby poskytnuté ze strany provozovatele, jež jsou specifikovány v potvrzenérezervaci včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanovením1.2 VOP. 2.2. Klient se zavazuje poskytnoutprovozovateli zálohu ve výši 50% z ceny celého pobytu a termínu splatnostistanovených v závazné rezervaci. Nebude-li záloha klientem uhrazena ve sjednanévýši a určeném termínu, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit sjednanourezervaci.2.3. Za objednané a poskytnuté služby můžeklient po dohodě s provozovatelem zaplatit doplatek za pobyt v hotovosti narecepci hotelu, platební kartou a nebo bankovním převodem na základě vystavenéfaktury provozovatelem. 2.4. Klient se zavazuje uhradit daňovédoklady (faktury) ve lhůtě splatnosti v nich uvedené, tj. do 7 pracovních dnůod jejich vystavení, není-li sjednáno jinak.2.5. Jako den úhrady je brán den připsáníplatby na bankovní účet provozovatele, jež je uveden na daňovém dokladu(faktura). 2.6. Klient se zavazuje zaplatitprovozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové výše splatné pohledávkyPenzionu za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím podni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jejího zaplacení.2.7.Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídáměně uvedené v závazné rezervaci. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálnímkursem stanoveným ČNB platným ke dni poskytnutí služby.3. Storno podmínky 3.1.Stornorezervace musí mít písemnou formu a musí být ze strany hotelu písemněpotvrzeno. Klient má právo stornovat závaznou rezervaci 5 dní před termínemčerpání služeb hotelu bez poplatku, s nárokem na vrácení zaplacené zálohy.Pokud klient zruší rezervaci v kratší době než 5 dní je povinen uhraditnásledující storno poplatky ve výši 100% z celkové ceny pobytu. 4. Dárkové poukazy 4.1. Zakoupené dárkové poukazy jsounevratné, k jednorázovému uplatnění v termínu platnosti uvedeném na dárkovémpoukazu. Pokud klient poukaz nevyčerpá v celé hodnotě, nevyčerpanou část nelzepřevést na jiný termín a nelze požadovat ze strany klienta za nevyčerpanou částpeněžní kompenzaci.5. Reklamace 5.1. Reklamaci služeb poskytnutých hotelemje klient povinen uplatnit bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejichposkytnutí, tj. přímo v hotelu. Odpovědná osoba hotelu je povinna o reklamacisepsat záznam. Klient může také uplatnit reklamaci v písemné, či elektronickéformě nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamacenebude brán zřetel.5.2. Provozovatel si na vyřízení reklamacívyhrazuje lhůtu 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Částka fakturynepodléhající reklamaci je splatná v původním termínu splatnosti faktury.6. Práva a povinnosti klienta 6.1. Uzavřením smlouvy o ubytování získáváklient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku,které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat na běžnou obsluhu.Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými směrnicemi penzionu,nebo předpisy pro hosty (domovní řád). 6.2. Klient je povinen, nejpozději vokamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů,které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám a nebo hosté,kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, pokud nebylopředem dohodnuto jinak. 6.3. Klient ručí provozovateli zajakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné osoby, které s vědomímklienta využívají služeb Penzionu. 7. Práva a povinnosti provozovatele7.1. Provozovatel může klientovi poskytnoutadekvátní náhradní ubytování stejné kvality, pokud to bude pro klientapřijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcněodůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav; kdy se prostory hotelu stalynepoužitelné; kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt; kdy byl provedennadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tentokrok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži Provozovatele. 7.2. Provozovatel je povinen poskytnoutpouze dohodnuté služby a to v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.8. Ostatní ujednání 8.1. Za hrubé porušení domovního řáduPenzionu, má provozovatel právo, po dohodě s klientem, ukončit pobyt beznáhrady, popř. účtovat klientovi smluvní pokutu až do výše celé zálohy dleodst. 2.2., nebo paušálně 1.000,-Kč/pokoj. 8.2. Předané osobní údaje klienta uvedené vobjednávce nebo rezervaci pobytu použije hotel výhradně pro uzavíraný smluvnívztah mezi provozovatelem a klientem.8.3. Provozovatel informuje klienta, že vzhledem k pořádání oslav asvateb může být v rámci objektu zvýšený hluk. A může být uzavřená restaurace. 8.4. VOP nabývajíplatnosti a účinnosti dne 1.5.2024 a trvají i po skončení smluvního vztahu meziprovozovatelem a klientem.​ Prijevod